09/08/2018 9:25 sáng | Nghệ An Plus+

Bộ Công an sẽ xoá bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng thuộc Bộ, giảm 500 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh… Cùng đó, ngành sẽ sáp nhập 20 Sở Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh, thành phố.

cong-an1-1533778417481375393855

Theo: Ngọc Diệp – Tuấn Hợp (Dân trí)

print


Bài viết cùng chuyên mục