30/09/2018 4:26 chiều | Nghệ An Plus+

Năm nay, Thành phố Vinh kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô – Vinh và 10 năm đô thị loại I. Sự kiện trọng đại này cùng với những thành quả đạt được thể hiện nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

 

print


Bài viết cùng chuyên mục