• images1845374_ad1[1]

    8 hoạt động tháng Ba của thanh niên Nghệ An

    Tháng Thanh niên năm 2017 của tuổi trẻ Nghệ An sôi động với 8 nội dung tập hợp, thu hút đoàn viên thanh niên hào hứng, háo hức tham gia.  NA PLUS Tác giả: Hoài Thu – Lâm Tùng Nguồn bài viết: Báo Nghệ.