02/11/2020 2:56 chiều | Nghệ An Plus+

Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An – GĐ 2 chậm tiến độ so với kế hoạch được duyệt đã dẫn tới các chi phí về lãi vay ngân hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt là sự thay đổi về cổ phần doanh nghiệp thâu tóm dự án công – tư lớn nhất Bắc Trung bộ này.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện HNĐK Nghệ An – GĐ 2 được Thường trực tỉnh Ủy cho chủ trương thực hiện đầu tư tại Thông báo kết luận số 940-TB/TU ngày 25/11/2013.

Ngày 06/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện HNĐK Nghệ An – GĐ 2 tại Quyết định số 5196/QĐ-UBND-CNTM và ngày 2/2/2016, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định số 5196 tại Quyết đinh số 514/QĐ – UBND-CNTM.

Sau khi Đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh liên kết thanh lập Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An – GĐ 2 hoạt động theo Luật doanh nghiệp và làm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2901794168 (đăng ký lần đầu ngày 10/8/2015, thay đổi lần 1 ngày 10/12/2015).

Hiện nay, Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An – GĐ 2 (với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng) chậm tiến độ so với kế hoạch được duyệt đã dẫn tới các chi phí về lãi vay ngân hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao. Theo đó, cổ phần doanh nghiệp thâu tóm dự án công – tư lớn nhất Bắc Trung bộ này cũng có sự thay đổi.

Cụ thể, Tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An được xác định là 260 tỷ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông: Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ, Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt. Bệnh viện ĐKHN Nghệ An góp 40% (104 tỷ đồng) vốn điều lệ bằng giá trị thương hiệu, uy tín; lợi thế vị trí địa lý đất và giá trị tiền GPMB… Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An Ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là người đại diện phần vốn góp của nhà nước trong Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Riêng về phần vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51%: Trước đây, ông Đào Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT là Người đại diện nắm giữ hoàn toàn 51% phần vốn góp.

Hiện nay, ông Đào Đức Nghĩa và ông Goh Hsien Ming (là đại diện quý đầu tư nước ngoài Tập đoàn TAEL – Singgapore) mỗi người được Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare ủy quyền để quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An (25,5% vốn điều lệ trong Công ty ổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An).

Về phần vốn góp 9% của Công ty CP Đầu tư Cotec Gruop thì ông Đào Đức Nghĩa nắm giữ. Còn, phần vốn góp của tỉnh Nghệ An vẫn không thay đổi.

Từ khi thành lập, Hội đồng quản trị đã được kiện toàn 3 lần (theo báo cáo số 1197 ngày 31/7/2019 của Bệnh viện HNĐK Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An).

Hiện nay, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An gồm có 3 thành viên. Trong đó, ông Đào Đức Nghĩa – Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo pháp luật của công ty. Ông Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước trong công ty. Ông Goh Hsien Ming là Thành viên Hội đồng quản trị.

Được biết, Cotec HealthCare sẽ có sự thay đổi về nhân sự và việc bổ sung nguồn vốn vào Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An – GĐ 2 diễn ra sau khi Cotec HealthCare họp Đại hội đồng cổ đông. Ngày 12/3/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An cũng đã gửi thư mời đến các cổ đông của Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày ngày 25/3 để thay đổi nhân sự quản lý của Công ty, quyết định việc huy động vốn, hoàn thành các thủ tục pháp lý, tuyển dụng nhân sự chuyên môn và các vấn đề khác nhằm đưa Dự án đi vào hoạt động tháng 4/2020.

Tuy nhiên, tình hình Đại dịch Covid 19 diễn ra hết sức phức tạp. Việt Nam tạm dừng cấp thi thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu từ 18/3/2020 và cách ly toàn xã hội 14 ngày từ 1/4/2020. Các quốc gia như Singgapore và Malaysia cũng cấm công dân xuất cảnh và phong tỏa toàn quốc nên các đại diện của các cổ đông nước ngoài của Cotec HealthCare tại 2 quốc gia này không thể đến Việt Nam để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Cotec HealthCare. Và việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An cũng không thực hiện được theo kế hoạch nêu trên.

HĐQT của Cotec HealthCare cũng đã nghiên cứu phương án họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến nhưng không khả thi vì các đại diện của các cổ đông của Cotec HealthCare đang ở 3 quốc gia khác nhau. Do đó, vấn đề thay đổi nhân sự và bổ sung vốn hoàn thành Dự án vào tháng 4/2020 trên không thực hiện được.

Có thể nói, vì nhiều lý do khác nhau, Dự án Bệnh viện ĐKHN Nghệ An – GĐ 2 – là dự án được đầu tư theo hình thức công – tư lớn nhất hiện nay ở các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn phải lỗi hẹn nhiều năm so với kế hoạch ban đầu. Và, chỉ sớm hoàn thành và đi vào hoạt động sau khi Cotec HealthCare và Công ty cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để giải quyết các tồn tại của dự án nghìn tỷ nêu trên.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục