12/01/2022 7:26 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/01/2022), Nghệ An ghi nhận 117 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2  tại 19 địa phương (Đô Lương: 14, Quỳnh Lưu: 13, Nam Đàn: 11,  Quế Phong: 10, Qùy Hợp: 8, Nghi Lộc: 8, Nghĩa Đàn: 7, Diễn Châu: 6, Vinh: 6, Tân Kỳ: 6, Thanh Chương: 5, Hoàng Mai: 5, Kỳ Sơn: 5, Yên Thành: 3, Con Cuông: 3, Tương Dương: 2, Anh Sơn: 2, Thái Hòa: 2, Hưng Nguyên: 1). Trong đó có 26 ca cộng đồng tại 6 địa phương (Quỳnh Lưu: 8, Nghĩa Đàn: 5, Nghi Lộc: 5, Nam Đàn: 3, Qùy Hợp: 3, Tân Kỳ: 2 ); 91 ca đã được cách ly từ trước (63 ca là F1, 26 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 02 ca từ Lào về). Ghi nhận 80 ca có triệu chứng, 37 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN N.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối Tân Đông. Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. Ngày 12/1, BN có triệu chứng mệt mỏi, ho , rát họng nên đến TYT thị trấn test nhanh cho kết quả dương tính. 
2. BN N.H.T, Nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN N.T.H có kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi. 
3. BN N.T.T, Nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN N.T.H có kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi, ho. 
4. BN N.H.T, Nam, sinh 1963. Địa chỉ: Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN N.T.H có kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi. 
5. BN N.T.H, Nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Tân Phú, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN N.T.H có kết quả dương tính,  BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng mệt mỏi.
6. BN H.C.Q, Nam, sinh 1960. Địa chỉ: Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 11/1,  BN có triệu chứng đau đầu, sổ mũi nên đến TTYT Nam Đàn khám, và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
7. BN N.T.P, Nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Quang Trung, Thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 11/1, BN có triệu chứng đau đầu, sổ mũi nên đến TTYT Nam Đàn khám, và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
8. BN N.T.L.O, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Tràng Đen, Nam Hưng, Nam Đàn. BN là công nhân công ty Minh Anh (Đô Lương). Sáng 12/1, BN có triệu chứng ho, sốt nên đến TYT Nam Hưng test nhanh cho kết quả dương tính. 

Ảnh minh họa.

9. BN N.V.G, Nam, sinh 1983. Địa chỉ: Hồng Yên, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. Ngày 12/1, BN có biểu hiện mệt mỏi, mất khứu giác nên đến BVĐK Quang Thành  test nhanh cho kết quả dương tính. 
10. BN N.A.K, Nam, sinh 2016. Địa chỉ: Hồng Yên, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.V.G được công bố cùng lúc. Sau khi nghe tin BN N.V.G có kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
11. BN N.Y.N, Nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Hồng Yên, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.V.G được công bố cùng lúc. Sau khi nghe tin BN N.V.G có kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
12. BN T.T.H, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: thôn 7, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Sáng 12/01, BN có triệu chứng ho, rát họng nên đến BVĐK Quang Thánh khám và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
13. BN P.T.H, Nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Xóm 3, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T (được công bố sáng 11/1). Sau khi nghe tin BN V.T.Tcó kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
14. BN P.T.A, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm 3, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T(được công bố sáng 11/1). Sau khi nghe tin BN V.T.Tcó kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
15. BN N.T.N, Nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm 9, Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. BN làm việc tại Công ty Viet Glory Diễn Trường. BN có biểu hiện mệt mỏi, ho sốt cách đây 2 ngày. Chiều ngày 12/1, BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
16. BN N.T.T, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 11, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. BN làm việc tại Công ty Viet Glory Diễn Trường. Ngày 12/1, BN được test nhanh sàng lọc tại công ty cho kết quả dương tính.
17. BN L.T.L, Nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Bản Hy, Châu Hồng, Quỳ Hợp. Ba ngày nay, BN có triệu chứng sốt, ho. Sáng 12/01,  BN đến TYT khai báo và được test nhanh cho kết quả dương tính. 
18. BN H.T.T, Nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Cù Mọn, Châu Quang, Quỳ Hợp. Hai ngày nay, BN có triệu chứng ho, khô miệng, đau mỏi chân. Sáng 12/01, BN đến TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
19. BN N.T.Đ, Nam, sinh 1969. Địa chỉ: Cù Mọn, Châu Quang, Quỳ Hợp. Hai ngày nay có triệu chứng ho. Sáng 12/01, BN đến TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
20. BN L.T.M, Nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. BN làm tại Quán Karaoke Danh ở Nghi Thái. Ngày 12/1, BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
21. BN T.T.L, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. BN làm tại Quán Karaoke Danh ở Nghi Thái. Ngày 12/1, BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
22. BN N.T.T, Nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. BN làm tại Quán Karaoke Danh ở Nghi Thái. BN không có triệu chứng. Ngày 12/1, BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
23. BN N.K.L, Nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. BN làm tại Quán Karaoke Danh ở Nghi Thái. Ngày 12/1, BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
24. BN T.T.T, Nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. BN làm tại Quán Karaoke Danh ở Nghi Thái. BN có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
25. BN T.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: bản Hiện, Tiên Kỳ, Tân Kỳ. BN đi từ Bắc Ninh về ngày 9/1. Ngày 11/1 BN có triệu chứng mất vị giác nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
26. BN N.T.Đ, nam, sinh 1993. Địa chỉ: bản Hiện, Tiên Kỳ, Tân Kỳ. BN đi từ Bắc Ninh về ngày 9/1. Ngày 11/1 BN có triệu chứng ho, rát họng nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. 
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục