04/01/2022 8:06 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 04/01/2022), Nghệ An ghi nhận 71 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Nam Đàn: 13, Diễn Châu: 11, Hoàng Mai: 9, Kỳ Sơn: 9, Thanh Chương: 7, Quỳnh Lưu: 6, Vinh: 5, Qùy Hợp: 4, Tân Kỳ: 3, Cửa Lò: 1, Yên Thành: 1, Quế Phong: 1, Nghi Lộc: 1). Trong đó có 20 ca cộng đồng tại 05 địa phương (Nam Đàn: 12, Thanh Chương: 4, Vinh: 2, Quỳnh Lưu: 1, Hoàng Mai: 1), 51 ca đã được cách ly từ trước (35 trường hợp là F1, 02 ca trong khu vực phong tỏa, 14 ca từ ngoại tỉnh có dịch về). Ghi nhận 29 ca có triệu chứng, 42 ca không có triệu chứng.

Trong ngày có 158 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 7.092 BN. Lũy tích số BN tử vong: 35 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.233 BN.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN N.H.G, nam, sinh 1992. Địa chỉ: khối 10, Trường Thi, TP.Vinh. Tối ngày 3/1, BN có triệu chứng mất khứu giác nên đến BVĐK TP Vinh khám, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. 
2. BN P.T.V, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: khối Xuân Bắc, Hưng Dũng, TP.Vinh. Tối ngày 3/1, BN có triệu chứng ho, sổ mũi, mệt mỏi nên đến BVĐK Cửa Đông khám, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. 
3. BN N.T.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: khối Hạ Long, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Ngày 3/1, BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến PKĐK An Phước khám, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. 
4. BN Đ.T.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: khối Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
5. BN H.T.T, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 7, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: đau đầu, ớn lạnh.
6. BN P.T.N, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 8, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: đau đầu, ho, ớn lạnh. 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các em học sinh THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

7. BN B.T.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 9, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi. 
8. BN N.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, sốt nhẹ. 
9. BN N.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 1, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
10. BN T.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: ho, đau họng, mệt mỏi. 
11. BN H.T.M, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: khối Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sốt, mệt mỏi. 
12. BN V.T.Q, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hồng Sơn, Nam Thái, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sổ mũi, đau họng. 
13. BN V.T.T, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 8, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: rét run, đau họng. 
14. BN N.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 4, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sổ mũi.
6. BN P.T.N, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 8, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: đau đầu, ho, ớn lạnh. 
7. BN B.T.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 9, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: đau đầu, sổ mũi, mệt mỏi. 
8. BN N.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, sốt nhẹ. 
9. BN N.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 1, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
10. BN T.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 2, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: ho, đau họng, mệt mỏi. 
11. BN H.T.M, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: khối Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sốt, mệt mỏi. 
12. BN V.T.Q, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hồng Sơn, Nam Thái, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sổ mũi, đau họng. 
13. BN V.T.T, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 8, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: rét run, đau họng. 
14. BN N.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 4, Nam Anh, Nam Đàn. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sổ mũi.
15. BN N.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Dương Trung, Thanh Dương, Thanh Chương. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
16. BN P.T.C, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Dương Đông, Thanh Dương, Thanh Chương. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
17. BN N.T.B, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Dương Đông, Thanh Dương, Thanh Chương. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
18. BN B.T.T, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Đông Nam Sơn, Thanh Khai, Thanh Chương. BN là công nhân Công ty giày da Đỉnh Vàng. Sau khi công ty có nhân viên là BN N.T.T test nhanh dương tính, BN được TTYT test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
19. BN H.V.D, nam, sinh 1989. Địa chỉ: thôn 2, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu. BN là lái xe chở hàng tuyến Quỳnh Lưu – Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ngày 4/1, BN có triệu chứng ho, nhức mắt nên đến BVĐK Quang Thành khám, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. 
20. BN N.B.V, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Tiến, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.V.S  đã được công bố sáng 4.1. Sau khi BN N.V.S có kết quả dương tính, BN đến TYT Quỳnh Thiện khai báo, và được test nhanh cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: sốt, khó thở.  
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục