27/05/2021 3:19 chiều | Nghệ An Plus+

Tính đến ngày 18/5, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh Nghệ An quản lý giải ngân 377,76 tỷ đồng, đạt 13,01% kế hoạch giao, trong đó có 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 35% và 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10%.

Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng Nghệ An vẫn đẩy mạnh thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức. Tính đến ngày 15/5, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 35 dự án, điều chỉnh 47 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 7.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, số lượng dự án tăng 13% và vốn đăng ký tăng 2,33 lần.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 7.591,98 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán, tăng 22,9% cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 758,1 tỷ đồng, đạt 60,6% dự toán, tăng 79,5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 18/5, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý giải ngân 377,76 tỷ đồng, đạt 13,01% kế hoạch giao, trong đó có 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 35% gồm: Thanh Chương (58,77%), Tương Dương (57,06%), Diễn Châu (46,39%), Yên Thành (40,4%) và Kỳ Sơn (38,86%). Tuy nhiên, vẫn còn 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% gồm: TX Hoàng Mai (8,77%), Con Cuông (4,45%), Quỳ Hợp (4,13%), Hưng Nguyên (2,31%), TP. Vinh (1,14%), Quỳ Châu (0%) và Quế Phong (0%).

DSCF3580
Thi công công trình cầu Cửa Hội. Ảnh: Văn Dũng

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc giải ngân chậm chủ yếu do một số nguyên nhân như đang triển khai thủ tục đấu thầu gói thầu mới, vướng giải phóng mặt bằng, quá thời gian thực hiện phải gia hạn tiến độ, điều chỉnh dự án, đang làm thủ tục quyết toán…

Đối với các dự án giải ngân chậm, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cho biết sẽ có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị làm rõ tiến độ triển khai và khả năng giải ngân để thực hiện điều chỉnh, điều chuyển vào quý III/2021.

Cũng theo Sở này, hiện đã hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thông qua HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 2/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, đã trình HĐND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nguồn Ngân sách trung ương. Đang triển khai hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nguồn ngân sách địa phương theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã ban hành.

Cùng với đó, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và các nội dung liên quan để giao chi tiết các khoản phân bổ sau thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 (nguồn ngân sách địa phương- vốn chuẩn bị đầu tư và quy hoạch khác 34,172 tỷ đồng; nguồn ngân sách trung ương- vốn các dự án khởi công mới 485 tỷ đồng, vốn các dự án kéo dài quá thời gian quy định nhưng chưa bố trí đủ vốn để hoàn thành năm 2021 (225,198 tỷ đồng). Đồng thời, tiếp tục triển khai các nội dung theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ làm việc với tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp thứ 21, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 22 dự án. Trong đó, có 4 dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư và 18 dự án mới chủ trương đầu tư.

Đây là 22 dự án cấp thiết thuộc các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp, văn hóa – xã hội với mục tiêu tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, an toàn cho nhân dân.

Tác giả: VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục