01/06/2021 10:01 chiều | Nghệ An Plus+

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn giao Sở TN&MT tỉnh này chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả về công tác bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT chủ trì phối hợp với Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Công văn số 2077/BTNMT-TNN; chủ động tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền.

Trước đó, tại Công văn số 2077/BTNMT-TNN ngày 5/5/2021 về việc triển khai Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị định số 23/2020/NĐ-CP. và yêu cầu tại Văn bản số 5195/BTNMT-TNN, trong đó, lưu ý khi thẩm định đánh giá tác động môi trường đối với các dự án khai thác cát, sỏi và cải tạo cảnh quan cần tuân thủ đầy đủ về thẩm quyền, quy định kỹ thuật và các yêu cầu về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông.

Hoạt động khai thác cát sỏi ở sông Lam gây ảnh hưởng nhiều đến lòng, bờ và bãi sông

Cụ thể, đối với các dự án khai thác cát, sỏi lòng sông, việc cấp phép thăm dò, khai thác ngoài việc tuân thủ pháp luật về khoáng sản, môi trường còn phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 14 và Điều 15 của Nghị định, trong đó phải bảo vệ, duy trì khả năng thoát lũ của sông; không gây bồi lắng, xói, lở lòng sông, gây mất ổn định bờ, bãi sông và ảnh hưởng đến chức năng của nguồn nước. Đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân được phép khai thác cát, sỏi lòng sông thực hiện nghiêm yêu cầu công khai thông tin Giấy phép khai thác về thời gian khai thác; phương tiện khai thác đã đăng ký khi cấp phép; phạm vi, công suất khai thác để người dân, địa phương giám sát.

Đối với các dự án cải tạo cảnh quan ven sông, phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Nghị định, trong đó, hạn chế tối đa việc lấn sông, thu hẹp không gian chứa, thoát lũ của sông. Trường hợp đặc biệt phải lấn sông để thực hiện các biện pháp phòng, chống sạt, lở bờ sông, bảo đảm sự ổn định của bờ sông, các vùng đất ven sông hoặc các yêu cầu khác về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông thì phải gắn với các yêu cầu về chỉnh trị sông, cải tạo cảnh quan ven sông và phần diện tích sông bị lấn chỉ sử dụng cho các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT tổ chức điều tra, đánh giá diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông ở các sông trên địa bàn tỉnh; tổ chức khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; khi xây dựng quy hoạch tỉnh phải có nội dung về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông theo quy định tại Nghị định số 23/2020/NĐ-CP.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục