03/12/2021 8:22 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 02/12 đến 06h00 ngày 03/12), Nghệ An ghi nhận 59 ca dương tính mới với vi rút Sars- CoV-2 tại 9 địa phương (Qùy Châu: 23, Yên Thành: 15, Diễn Châu: 6, Nghĩa Đàn: 5, Quỳnh Lưu: 4, Thanh Chương: 3, Hưng Nguyên: 1, Cửa Lò: 1, Thái Hòa: 1).  Trong đó có 37 ca cộng đồng: Nghĩa Đàn: 3 (2 ca trong 1 gia đình), Hưng Nguyên: 1, Yên Thành: 13 (11 ca là học sinh THCS Công Thành), Diễn Châu: 3 (3 ca trong 1 gia đình), Quỳnh Lưu: 1, Qùy Châu: 16 (15 ca là học sinh THCS Tiến Thắng); 01 ca XN định kỳ; 21 ca đã được cách ly từ trước (8 ca trong khu phong toả, 5 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền Nam về, 1 ca lái xe đường dài). Ghi nhận có 16 ca có triệu chứng, 43 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau: 

37 ca cộng đồng, gồm:

1. BN N.T.B.T, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. Ngày 02/12, BN có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, đau họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. 
2. BN L.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Bản Tòng Mòn, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN T.T.G đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
3. BN V.V.H, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Bản Tòng Mòn, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Nghề nghiệp: Nông dân. BN là F1 của BN T.T.G đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho.
4. BN L.V.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 1, Châu Nhân, Hưng Nguyên. Ngày 01/12, BN có biểu hiện mệt mỏi, sổ mũi, đau họng. Ngày 2/12 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh.
5. BN T.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 7, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.H.L đã được công bố ngày 01/12. Ngày 02/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
6. BN P.T.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 12, Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN B.N.H đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: đau đầu, đau họng.  
7. BN L.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 10, Công Thành, Yên Thành. Từ ngày 27/11, BN có biểu hiện mệt mỏi, ho, đau họng. Ngày 2/12 BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi.
8. BN T.T.T.H, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 10, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn cùng lớp với BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 
9. BN L.C.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 10, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.  

Ảnh minh họa.

10. BN V.T.D, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 7, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn cùng lớp với BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
11. BN N.N.A, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 2, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: rát họng.
12. BN P.T.K.A, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 12, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, đau đầu, tức ngực. 
13. BN N.T.B.T, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 7, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
14. BN L.T.H.M, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 2, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, đau đầu, rát họng.
15. BN N.T.X.M, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 9, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
16. BN N.V.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 3, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
17. BN N.V.S, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 7, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 
18. BN V.V.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm 9, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. BN là bạn của BN B.N.H.A đã được công bố ngày 30/11. Ngày 01/12, BN được lấy mẫu sàng lọc tại trường học gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 02/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
19. BN N.H.H, nam, sinh 1956. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Tân, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố ngày 02/12 tại Hà Nội. Ngày 02/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
20. BN C.T.H, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Tân, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố ngày 02/12 tại Hà Nội. Ngày 02/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
21. BN P.Đ.M, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm 9, Diễn Tân, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố ngày 02/12 tại Hà Nội. Ngày 02/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
22. BN S.T.T, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12 có triệu chứng ho, sốt. BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu sáng 03/12 cho kết quả khẳng định dương tính. 
23. BN S.D.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12. Ngày 02/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
24. BN L.T.C.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
25. BN S.G.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
26. BN L.T.N.N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
27. BN S.Q.V, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
28. BN S.T.M.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng.  Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
29. BN L.Q.T nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lầu, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
30. BN V.A.Q, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lầu, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
31. BN L.V.L, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lầu, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
32. BN L.T.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Bua, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
33. BN L.V.T nam, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Bua, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
34. BN L.T.T.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Lầu, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
35. BN T.H.H nam, sinh 2007. Địa chỉ: Minh Tiến, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
36. BN L.T.L.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Bản Bua, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng.  Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
37. BN Đ.V.B, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Minh Tiến, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là học sinh trường THCS Tiến Thắng. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc do liên quan đến BN Q.T.H đã được công bố ngày 02/12, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 

1 ca xét nghiệm định kỳ:

38. BN C.T.N, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Nghề nghiệp: Vận động viên cầu mây. BN là thành viên đội tuyển cầu mây Sở TDTT Hà Nội vào thi đấu tại Cửa Lò từ ngày 28/11/2021. BN đã được XN vào ngày 28/11 (test nhanh) và 29/11 (PCR) cho kết quả âm tính. Ngày 02/12 BN được lấy mẫu XN định kỳ test nhanh dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 

21 ca đã được cách ly từ trước , gồm:

39. BN T.V.Đ, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm Phú Lâm, Minh Châu, Diễn Châu. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 2/12, BN được test nhanh cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi BV Ung bướu cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 
40. BN V.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
41. BN S.T.T nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
42. BN S.V.H, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
43. BN P.T.N.T nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
44. BN S.T.M, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
45. BN P.T.H, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
46. BN S.T.Đ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 2/12, BN được test nhanh sàng lọc sàng lọc trong khu vực phong tỏa cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
47. BN N.D.P, nam, sinh 1993. Địa chỉ tạm trú: Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN H.Đ.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: đau nhức, ớn lạnh, sổ mũi. 
48. BN V.T.H, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN V.T.A.H đang được cách ly tại BVDC 8. 
49. BN V.V.T, nam, sinh 1983. Địa chỉ tạm trú: thôn Đồng Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN là F1 của BN T.T.M đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
50. BN N.T.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: thôn Thanh Đồng 2, Thanh Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.M.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
51. BN P.T.Q, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: khối 6A, thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.C.P đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, đau họng, ho. 
52. BN T.V.B, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Đông Hưng, Nghĩa Mỹ, Thái Hòa. BN đi từ Bình Dương về ngày 03/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
53. BN N.T.T.T, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Phúc Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về ngày 29/11. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, ngạt mũi. 
54. BN N.T.M.A, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Phúc Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về ngày 29/11. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, ngạt mũi. 
55. BN H.T.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 4, Diễn Trường, Diễn Châu. BN đi từ Bình Dương về ngày 27/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
56. BN H.T.Đ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 24/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
57. BN N.Đ.Đ.K, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 30/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
58. BN N.Đ.B.C, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 30/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
59. BN N.H.C, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 4, Diễn Tân, Diễn Châu. BN là lái xe đường dài tuyến Sài Gòn – Diễn Châu. Ngày 2/12, BN về đến Diễn Châu. Ngay sau đó, BN đã tới TYT khai báo và được cách ly. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
CDC Nghệ An  

 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục