08/11/2021 8:43 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 tối 07/11 đến 06h00 sáng 08/11), Nghệ An ghi nhận 25 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 11 địa phương (Quỳ Châu: 08, Quỳ Hợp: 04,  Quỳnh Lưu: 02, Nghi Lộc: 02, Hưng Nguyên: 02, Yên Thành: 02, Quế Phong: 01, Thái Hòa: 01, Thanh Chương: 01, Hoàng Mai: 01, TP Vinh: 01). Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại huyện Hưng Nguyên, 24 ca đã được cách ly từ trước ( 20 ca là F1, 04 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

Ca cộng đồng tại Hưng Nguyên là:

1.            BN H.V.H, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xóm 6, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. Ngày 7/11 BN có triệu chứng sốt, mệt mỏi được TYT Hưng Long làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu gửi BV Sản nhi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Châu Nhân, Hưng Nguyên.

20 ca là F1, gồm:

2.            BN V.T.N, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm Đại Thọ, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.H  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3.            BN N.Đ.N, nam, sinh 1943. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4.            BN L.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Diện, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5.            BN T.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là vợ và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6.            BN H.T.T.H, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Tân thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7.            BN H.V. G.B, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8.            BN H.T.P.T, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là con và là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9.            BN H.M.Q, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.K.O đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10.          BN N.M.K, nam, sinh 2011. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.H.B đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, tối ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11.          BN L.N.Đ, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Sơn Bình, Hương Sơn, Hà Tĩnh. BN là F1 của BN H.Đ.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12.          BN N.H.L, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN P.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13.          BN N.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 05/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14.          BN N.X.M, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V.T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15.          BN L.Đ.H, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V.T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi  CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16.          BN N.V.P, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 05/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17.          BN N.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11 BN được cách ly tại nhà và được  lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18.          BN N.X.L, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN N.V. T đã được công bố cùng lúc. Ngày 06/11 BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19.          BN L.T.A, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN H.Đ.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11 BN được cách ly tại nhà và  được  lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20.          BN N.T.H.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Quỳnh 1, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là  F1 của BN H.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 06/11 BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21.          BN N.V.B, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Quang Phong, Thái Hoà. BN là F1 của BN T.Đ.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu gửi  BVĐK Quang Khởi, ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4 ca từ miền Nam về, gồm:

22.          BN N.T.T.Y, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành.  BN từ tỉnh Bình Dương về đến Yên Thành ngày 7/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23.          BN N.D.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: khối Tân Tiến, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. BN từ tỉnh Kiên Giang về đến huyện Hoàng Mai ngày 7/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24.          BN L.V.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Châu Thôn, Quế Phong. BN đi từ tỉnh Bình Dương về Quế Phong và là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 8/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25.          BN P.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Phong, Thanh Chương. BN từ tỉnh Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 31/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN. Ngày 7/11 cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

CDC Nghệ An trân trọng thông báo!

Theo CDC Nghệ An 

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục