09/12/2021 8:08 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 08/12 đến 06h00 ngày 09/12), Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương (Yên Thành: 07, Quỳ Châu: 07, Quế Phong: 07, Hoàng Mai: 04, Nghĩa Đàn: 04, TP Vinh: 03, Diễn Châu: 03, Hưng Nguyên: 01, Đô Lương : 01, Quỳnh Lưu: 01). Trong đó, có 10 ca cộng đồng (Quế Phong: 05, Yên Thành: 02, Hưng Nguyên: 01, Diễn Châu: 01, Đô Lương: 01), 28 ca đã được cách ly từ trước ( 03 ca trong khu phong tỏa,  22 ca là F1, 03 ca từ các tỉnh miền Nam về). Ghi nhận 12 ca có triệu chứng, 26 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

10 ca cộng đồng, gồm:

1.    BN N.V.L, nam, sinh 1990. Nghề nghiệp: Công nhân. Địa chỉ: xóm Thượng Khê, Hưng Tây, Hưng Nguyên. BN làm việc tại khối 4 thị trấn Diễn Châu. Ngày 8/12 BN nghe tin cơ quan vợ có người test nhanh dương tính nên trên đường đi làm về ghé qua BVĐK Cửa Đông làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu làm XN cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sổ mũi.
2.    BN T.T.K, nữ, sinh1969. Địa chỉ: Ngọc Minh, Diễn Ngọc, Diễn Châu. BN là F1 và là vợ của BN P.V.T đã được công bố ngày 8/12. Ngay sau khi chồng BN có kết quả dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
3.    BN N.T.C, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Thượng Sơn, Đô Lương. BN là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành), ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: Đau đầu, sổ mũi.
4.    BN N.T.N, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 2, Bắc Thành, Yên Thành. BN là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành), ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng khàn tiếng.
5.    BN T.T.Đ, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Xuân Thành, Yên Thành. BN là công nhân công ty may An Hưng (Yên Thành), ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
6.    BN L.V.T, nam, sinh năm 1979. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. BN Là F1 của BN L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 BN được lấy mẫu gộp làm XN có kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
7.    BN L.V.Q,  nam, sinh năm 2003. Địa chỉ: Na Chạng ,Tiền Phong, Quế Phong.  BN Là F1 của BN L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 BN được lấy mẫu gộp làm XN có kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
8.    BN L.T.Y, nữ, sinh năm 2012. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong.  BN Là F1 của BN L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 BN được lấy mẫu gộp làm XN có kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
9.    BN L.V.P, nam, sinh năm 2011 Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong.  BN Là F1 của BN L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 BN được lấy mẫu gộp làm XN có kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
10.    BN L.T.N.H, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Na Chạng,Tiền Phong, Quế Phong.  BN Là F1 của BN L.T.M và L.T.L được công bố cùng lúc, ngày 08/12/2021 BN được lấy mẫu gộp làm XN có kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 

Ảnh minh họa.

28 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

11.    BN P.T.A.T, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 8/12 BN tiếp tục được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng  trong khu phong tỏa và cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
12.    BN N.T.N, nữ, sinh 1938. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 8/12 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi, khó thở. 
13.    BN N.T.T, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. BN sống trong khu vực phong tỏa, ngày 8/12 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. BN có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi, khó thở. 
14.    BN V.X.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Viên Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN B.T.Q.C đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
15.    Bn L.T.M, nữ, sinh năm 1990. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong.  BN Là F1 của V.T.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
16.    BN L.T.L, nữ, sinh năm 1988. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong.  BN Là F1 của V.T.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
17.    BN T.T.S, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.T được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN  có triệu chứng: Ho, ngạt mũi. 
18.    BN H.T.N, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN  có triệu chứng: Ho, ngạt mũi. 
19.    BN L.B.T, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
20.    BN L.T.L, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN C.T.T được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
21.    BN V.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN C.T.T được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
22.    BN T.V.T, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN T.V.C được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
23.    BN N.V.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN T.V.C được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
24.    BN T.T.B.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, BN là F1 của BN N.T.Q được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Sổ mũi. 
25.    BN C.Đ.Q, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Diễn Trường, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.Đ.T được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
26.    BN P.T.V.A, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Khối 6, Trung Đô, TP Vinh. BN là F1 của BN N.Đ.T đã được công bố trước đó . BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Đau họng, mệt mỏi. 
27.    BN P.T.T.M, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: Khối 6, Trung Đô, TP Vinh. BN là F1 của BN N.Đ.T đã được công bố trước đó . BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Đau họng, mệt mỏi. 
28.    BN N.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Bến Thủy, TP Vinh. BN là F1 của BN V.T.H.P đã được công bố trước đó . BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
29.    BN S.T.N.A, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.T.H.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
30.    BN V.T.B.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN L.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
31.    BN V.T.K, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
32.    BN L.T.K.T, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN V.C.K đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, ho. 
33.    BN H.T.Đ, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN H.V.K đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, ho, mệt mỏi. 
34.    BN S.V.H, nam, sinh 1963. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.H.N đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
35.    BN L.T.C, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN S.H.N đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
36.    BN H.V.H, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Hoa Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về  ngày 3/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
37.    BN N.T.Y, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Đức Thành, Yên Thành. BN đi từ TP HCM về  ngày 2/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
38.    BN N.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Diễn Mỹ, Diễn Châu. BN đi từ Đồng Nai về ngày 2/12. BN được cách ly. BN không có triệu chứng.
CDC Nghệ An  

Theo CDC Nghệ An 

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục