12/12/2021 7:50 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 11/12 đến 06h00 ngày 12/12), Nghệ An ghi nhận 35 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 9 địa phương (Diễn Châu: 8, Thanh Chương: 7, Đô Lương: 6, Vinh: 5, Thái Hòa: 3, Quỳnh Lưu: 3, Nghi Lộc: 1, Hoàng Mai: 1, Nghĩa Đàn: 1).  Trong đó có 6 ca cộng đồng: TP.Vinh: 4 ca (3 ca trong 1 gia đình), Diễn Châu: 2 ca (là họ hàng); 29 ca đã được cách ly từ trước (21 ca là F1, 8 ca từ các tỉnh miền nam về). Ghi nhận 20 ca có triệu chứng, 15 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau: 

6 ca cộng đồng, gồm:

1. BN L.T.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: khối 6, Đội Cung, TP.Vinh. Ngày 11/12 sau khi nghe tin BN T.B.T có kết quả khẳng định dương tính, BN đến TYT khai báo và test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
2. BN D.T.N, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: khối 6, Đội Cung, TP.Vinh. BN là vợ của BN L.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/12 sau khi nghe tin BN T.B.T có kết quả khẳng định dương tính, BN đến TYT khai báo và test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
3. BN L.H.A, nam, sinh 2020. Địa chỉ: khối 6, Đội Cung, TP.Vinh. BN là con của BN L.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/12 sau khi bố có kết quả test nhanh dương tính, BN được TYT lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sổ mũi, nổi mày đay. 
4. BN N.Đ.L, nam, sinh 1997. Địa chỉ: khối 14, Lê Lợi, TP.Vinh. Ngày 11/12 sau khi nghe tin bạn có kết quả nghi ngờ dương tính, BN đến TYT khai báo và test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: mệt mỏi.
5. BN Đ.T.T, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: khối 5, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. Ngày 11/12 BN có biểu hiện mệt mỏi, ho ít nên đến BVĐK Diễn Châu khám. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
6. BN Đ.T.K.K, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. BN là cô ruột của BN Đ.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/12 BN có biểu hiện mệt mỏi, ho, tức ngực nên đến BVĐK Diễn Châu khám. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 

Ảnh minh họa.

29 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

7. BN P.T.L, nam, sinh 1958. Địa chỉ: xóm 6, Diễn Thái, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
8. BN T.T.T, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: xóm 6, Diễn Thái, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
9. BN P.T.L, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 6, Diễn Thái, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
10. BN Đ.T.L, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 6, Diễn Thái, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
11. BN P.T.V, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm 6, Diễn Thái, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
12. BN P.H.D, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 6, Diễn Thái, Diễn Châu. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
13. BN N.Q.H, nam, sinh 1968. Địa chỉ: xóm Sướn, Thanh Đức, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.Q.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ớn lạnh, đau đầu. 
14. BN T.T.T.N, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Cửa Nam, TP.Vinh. BN là F1 của BN N.Đ.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại Khách sạn Lam Hồng. BN có triệu chứng: ngạt mũi, ho. 
15. N.T.T nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, Nhân Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.C.C đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ho, đau họng, tức ngực.
16. BN N.T.H, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, Nhân Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.C.C đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ho, đau họng, sổ mũi.
17. BN N.C.H, nam, sinh 1925. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, Nhân Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.C.C đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ho, sổ mũi. 
18. BN N.C.M, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Văn Mỹ, Nhân Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.C.C đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ho, sổ mũi. 
19. BN N.T.N, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xóm 3, Trung Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
20. BN N.V.T, nam, sinh 1956. Địa chỉ: xóm 3, Trung Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
21. BN T.T.T, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Yên Hợp, Mai Hùng, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.A đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, mệt mỏi. 
22. BN T.Đ.M.N, nam, sinh 1970. Địa chỉ: thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.B đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
23. BN N.N.P.T, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.N.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
24. BN V.Đ.Q, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
25. BN H.T.Đ, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Quang Tiến, Thái Hòa. BN là F1 của BN N.T.H.Q đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi. 
26. BN N.V.K, nam, sinh 1963. Địa chỉ: Quang Tiến, Thái Hòa. BN là F1 của BN N.T.H.Q đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
27. BN N.C.T, nam, sinh 1955. Địa chỉ: Quang Tiến, Thái Hòa. BN là F1 của BN N.T.H.Q đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ớn lạnh. 
28. BN V.B.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Lộc Xuân, Đồng Văn, Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về ngày 9/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
29. BN V.B.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Lộc Xuân, Đồng Văn, Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về ngày 9/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
30. BN P.V.P.K, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nho Liên, Thanh Nho, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sốt.
31. BN N.V.Q, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 3, Hạnh Lâm, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng. 
32. BN N.V.T.K, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm 3, Hạnh Lâm, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng. 
33. BN N.L.H.V, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: xóm 3, Hạnh Lâm, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
34. BN N.T.B, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 1, Nghi Hưng, Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, mệt mỏi, đau họng. 
35. BN L.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm Đồng Ao, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục