13/11/2021 8:02 sáng | Nghệ An Plus+

Từ 18h00 ngày 12/11 đến 6h00 ngày 13/11, Nghệ An ghi nhận 27 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó, có 7 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 2, Cửa Lò: 2, Tương Dương: 2, Quỳnh Lưu: 1 ), 20 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân L.T.V, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm 8, Nghi Kiều, Nghi Lộc. Ngày 12/11 Bệnh nhân đến TYT Nghi Kiều làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân T.T.X, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm 8, Nghi Kiều, Nghi Lộc. Ngày 12/11 Bệnh nhân đến TYT Nghi Kiều làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân V.T.P, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Bệnh nhân là vợ của Bệnh nhân L.V.D (đi từ Đồng Nai về) được công bố cùng lúc. Ngày 12/11 Bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân L.T.N.V, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân L.V.D (đi từ Đồng Nai về) được công bố cùng lúc. Ngày 12/11 Bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân Đ.T.L, nữ, sinh 1973. Địa chi: khối 4, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò. Ngày 9/11 Bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi tự mua thuốc điều trị nhưng không khỏi. Ngày 12/11 Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh 1970. Địa chi: khối 4, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò. Ngày 12/11 Bệnh nhân thấy mệt mỏi nên cùng vợ đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân H.T.A.T, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Ngày 12/11 Bệnh nhân xuất hiện ho, sốt nhẹ, được người nhà đưa đến BV ĐK Quang Thành lấy mẫu test nhanh và cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân P.X.K, nam, sinh 2013. Địa chỉ: phường Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân P.Đ.N được công bố trước đó. Ngày 12/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.V.S, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã công bố tước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.T.V, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D.T được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1951. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.K đã công bố tước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân N.T.P.L, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Y.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân Đ.V.T.C, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.B.K đã được công bố tước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi CDC, sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.K, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 và là con của Bệnh nhân N.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân B.Q.K, nam, sinh 2000. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.K được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi BV Quân Y 4. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân S.T.S, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: TT Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp. NB là F1 của Bệnh nhân T.Đ.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân H.N.H, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Sản Nhi. Sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân V.T.B, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Sản Nhi. Sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 01 mũi vắc xin COVID – 19.

21. Bệnh nhân N.V.N, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 tại quán Karaoke Xuân Hồng- Xuân An – Hà Tĩnh. Ngày 12/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BV Sản Nhi. Sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được tiêm 01 mũi vắc xin COVID – 19.

22. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: Bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân chưa tiêm vắc xin COVID – 19

23. Bệnh nhân N.T.D.T, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 11/11 được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.L.N, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 11/11 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 12/11 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi CDC, tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân L.V.D, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Tương Dương ngày 3/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân N.T.T, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Yên Thành ngày 10/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK tỉnh. Tối ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân V.N.T, nam, sinh, Quỳ Châu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Quỳ Châu ngày 26/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy 1993. Địa chỉ: Châu Hạnh mẫu xét nghiệm gửi CDC. Sáng ngày 13/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục