13/12/2021 8:21 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 12/12 đến 06h00 ngày 13/12), Nghệ An ghi nhận 60 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 10 địa phương (Quỳ Châu:18, Con Cuông: 14, Diễn Châu: 07, Quế Phong: 05, Quỳnh Lưu: 04, Thanh Chương: 04, Đô Lương: 02, Nghĩa Đàn: 02, Thái Hòa: 02, TP Vinh: 02). Trong đó có 04 ca cộng đồng (Con Cuông: 03, Đô Lương: 01), 56 ca đã được cách ly từ trước (1 ca trong vùng phong tỏa, 43 ca là F1, 11 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca từ Hà Nội về). Ghi nhận 19 ca có triệu chứng, 41 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

4 ca cộng đồng, gồm:

1.    BN L.Đ.M, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Piềng Khử, Lạng khê, Con Cuông. Ngày 12/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.
2.    BN L.P.L, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Piềng Khử, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 12/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 
3.    BN L.T.T.U, nữ, sinh năm 2009, Địa chỉ: Đồng Tiến, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 12/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.
4.    BN N.X.G, nam, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 7, Thượng Sơn, Đô Lương. Ngày 12/12 BN có triệu chứng sốt nên đến trạm y tế khám và được làm test nhanh sàng lọc cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Ảnh minh họa.

56 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

5.    BN V.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN được cách ly tại nhà, lấy mẫu trong vùng phong tỏa. BN có triệu chứng ho, khó thở. 
6.    BN L.T.M, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Hoa tiến 1, Châu Tiến , Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.N.Á đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
7.    BN L.T.Đ, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng số, ho. 
8.    BN L.Q.H, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
9.    BN L.V.X, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Thung Khạng, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt ho. 
10.    BN V.T.N, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Bản Bua, Châu Tiến , Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt ho.
11.    BN S.T.T, nam sinh 1988. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến , Quỳ Châu. BN là F1 của BN B.T.P đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt ho. 
12.    BN S.T.L.C, nữ  sinh 3013. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN P.T. đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 
13.    BN H.T.V, nữ  sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
14.    BN M.V.L, nam. sinh 1999. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.T.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
15.    BN S.T.H, nữ  sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, đau họng.
16.    BN S.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN B.T.P đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, đau họng. 
17.    BN S.V.B, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
18.    BN L.T.M, nam, sinh 1954. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
19.    BN S.T.H.M, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN H.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
20.    BN S.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
21.    BN H.V.D, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt ho.
22.    BN S.H.V, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN P.T.N.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
23.    BN N.V.X, nam, sinh 1981, Địa chỉ : Bản Cống, Cam Lâm, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó.BN được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 
24.    BN K.V.C, nam, sinh 1990; Địa chỉ: Đồng Tiến, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó.BN cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN có triệu chứng ngạt mũi. 
25.    BN L.T.H, nữ, sinh năm 1989. Địa chỉ: Đồng Tiến, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó.BN cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN có triệu chứng ngạt mũi. 
26.    BN L.H.T.B, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng
27.    BN V.T.A, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
28.    BN V.Đ.T, nam, sinh 1982, địa chỉ: xã lạng Khê, con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
29.    BN V.T.G, nữ, sinh 1985 Địa chỉ: xã lạng Khê, con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
30.    BN H.A. T, nam, sinh 1986, Địa chỉ: xã lạng Khê, con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
31.    BN K.T.P, nữ, sinh 1978 Địa chỉ : Piềng khử, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
32.    BN M.V.Y.H, nữ , sinh 2012 Địa chỉ : Khe Thơi , Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
33.    BN V.H.M.T, nam, sinh 2010 Địa chỉ; Yên Hòa, lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.Y.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng.
34.    BN NT.S., nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Tân Xuân, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN T.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng.
35.    BN H.T.N, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: thôn 4 Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 
36.    BN H.L.L, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Khối Long Hạ , phường Long Sơn, TX Thái Hòa. BN là F1 của BN V.T.M đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho. 
37.    N.V.P., nam, sinh, 1969. Địa chỉ: Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. BN là F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng.
38.    BN N.C.P, nam, sinh 1956. Địa chỉ: ịa chỉ xóm Văn Mỹ, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
39.    BN L.T.H, nữ, sinh, 1985. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.S đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng. 
40.    BN L.T.H, nữ, sinh,1979. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.S đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng. 
41.    BN L.T.H, nữ, sinh,1946. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.S đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.
42.    BN L.V.V, nam, sinh, 1996. Địa chỉ: Đồng Văn, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.S đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà cộng đồng. BN không có triệu chứng. 
43.    BN L.T.P.C, nữ, sinh, 2014. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.
44.    BN L.T.M, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Xóm 8, Diễn Yên, Huyện Diễn Châu. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, mất vị giác. 
45.    BN N.T.G, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 2, Diễn Trung, Diễn Châu. BN là F1 của BN C.X.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt.
46.    BN C.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Trung, Diễn Châu. BN là F1 của BN C.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại  TYT Diễn Trung. BN có triệu chứng: sổ mũi nước, ho, đau họng.
47.    BN H.C.K.H, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Trung, Diễn Châu. BN là F1 của BN C.T.H được công bố cùng lúc. BN được cách ly tại  TYT Diễn Trung. BN không có triệu chứng
48.    BN N.T.L.H, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN V.L.L.N được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt nhẹ, ngạt mũi.
49.    BN Đ.T.C, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn, Diễn Châu. BN từ Hà Nội về ngày 02/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
50.    BN N.V. D, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 3, Diễn Hải, Diễn Châu. BN từ Đồng Nai về ngày 10/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt. 
51.    BN N.Q.L , nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 7 xã Diễn Lâm, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về ngày 1/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sốt, ngứa họng. 
52.    BN L.T.K, nữ, sinh, 1967. Địa chỉ: Tân Hồng, TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. BN từ Đồng Nai về ngày 05/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mất vị giác, sổ mũi. 
53.    BN N.S.S, nam, sinh, 2002. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lương, Thanh Chương. BN từ Đồng Nai về ngày 09/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
54.    BN H.M.B, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Lam Hồng, Ngọc Sơn, Thanh Chương. BN từ TP HCM về ngày 29/11. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
55.    BN H.M.T, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xóm Lam Hồng, Ngọc Sơn, Thanh Chương. BN từ TP HCM về ngày 29/11. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
56.    BN P.T.M.T, nữ, sinh  1989. Địa chỉ: xóm Lam Hồng, Ngọc Sơn, Thanh Chương. BN từ TP HCM về ngày 29/11. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
57.    BN L.T.N, nữ, sinh  2018. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN từ Đồng Nai về ngày 05/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
58.    BN L.Th.M, nữ, sinh  2016. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN từ Đồng Nai về ngày 05/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
59.    BN D.T.H, nữ, sinh  1973. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN từ TP HCM về ngày 05/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
60.    BN D.X.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Hưng Hòa, TP Vinh. BN từ TP HCM về ngày 12/12. BN được cách ly tại TYT xã Hưng Hòa. BN không có triệu chứng. 
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục