15/12/2021 7:47 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 14/12 đến 06h00 ngày 15/12), Nghệ An ghi nhận 41 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 12 địa phương ( Con Cuông: 16, Diễn Châu: 05, Tương Dương: 04, Yên Thành: 04, TP Vinh: 03, Nghĩa Đàn: 02, Quế Phong: 02, Hoàng Mai: 01, Kỳ Sơn: 01, Nam Đàn: 01, Quỳ Châu: 01, Quỳnh Lưu: 01). Trong đó có 09 ca cộng đồng ( Tương Dương: 04, Diễn Châu: 02, TP Vinh: 01, Quỳnh Lưu: 01, Nghĩa Đàn: 01), 32 ca đã được cách ly từ trước (24 ca là F1, 8 ca từ các tỉnh miền Nam). Ghi nhận 07 ca có triệu chứng, 34 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau: 

9 ca cộng đồng gồm 

1. BN N.T.H, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, Tương Dương. BN tiền sử tiếp xúc với BN N.T.H (Thượng Sơn, Đô Lương) được công bố ngày 14/12. Ngày 14/12 sau khi nghe thông báo BN N.T. H có kết quả XN dương tính, BN đến TTYT huyện khai báo và được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 14/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

2. BN N.T.Q.T, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: khối Hòa Bắc, thị trấn Thạch Giám, Tương Dương. BN là cháu của BN N.T.H được công bố cùng lúc. BN tiền sử tiếp xúc với BN N.T.H (Thượng Sơn, Đô Lương) được công bố ngày 14/12. Ngày 14/12 sau khi nghe thông báo BN N.T.H có kết quả XN dương tính, BN được đưa đến TTYT huyện khai báo và được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 14/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

3. BN N.T.S, nữ, sinh 1971.Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, TT. Thạch Giám, Tương Dương. BN là F1 của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngày 14/12 sau khi BN N.T.H có kết quả XN dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 15/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

4. BN N.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, TT. Thạch Giám, Tương Dương. BN là F1 của BN N.T.H được công bố cùng lúc. Ngày 14/12 sau khi BN N.T.H có kết quả XN dương tính, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 15/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

5. BN N.T. B, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: xóm Hải Trung, xã Diễn Bích, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.H được công bố ngày 14/12. Ngày 14/12 sau khi nghe thông báo BN Đ.T.H có kết quả dương tính, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

6. BN Đ.H.C.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Trung, xã Diễn Bích, Diễn Châu. BN là cháu của BN N.T.B được công bố cùng lúc. BN là F1 của BN Đ.T.H được công bố ngày 14/12. Ngày 14/12 sau khi nghe thông báo BN Đ.T.H có kết quả dương tính, BN được lấy mẫu gửi Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

7. BN L.V.M, nam, sinh 1967. Địa chỉ: phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 14/12 BN có triệu chứng ho nên đến Trạm Y tế test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

8. BN B.V.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. Ngày 8/12 BN từ Khánh Hòa về huyện Quỳnh Lưu. Ngày 14/12 BN đến BVĐK huyện Quỳnh Lưu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

9. BN Đ.T.S, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ngày 14/12 BN có triệu chứng ho, đau họng nên đến TYT xã Nghĩa Lộc khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngở. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

  32 ca được cách ly từ trước, gồm:

10. BN M.T.K, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.N.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

11. BN P.P.L, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Quán Mít, Nghĩa Thành, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN N.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, đau họng.

12. BN B.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN N.G.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

13. BN B.T.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 2, Viên Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN B.T.T được công bố trước đó. BN cách ly tại Trường Mầm non Viên Thành. BN không có triệu chứng.

14. BN M.V.S, nam, sinh1980. Địa chỉ: Huồi Phuôn 2, Keng Đu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN L.T.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

15. BN Đ.Đ.Q nam, sinh1988. Địa chỉ: Nam Giang, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.N đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

16. BN K.T.H.P, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.N đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

17. BN L.T.K, Nữ, sinh 2002. Địa chỉ Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.V.X được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng.

18. BN L.V.T, Nam, sinh 1981. Địa chỉ Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.V.C đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng.

19. BN H.V.K, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Na Cày, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

20. BN V.H.T, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Na Cày, Tiền Phong. Quế Phong. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong vùng phong toả. BN không có triệu chứng.

21. BN L.T.N, nữ, sinh 1998. Địa chỉ Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.H đã công bố trước đó. BN cách ly tại trường. Bn không có triệu chứng.

22. BN V.V.M, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Bản Cai, Cam Lâm, Con Cuông. BN là F1 của BN N.V.X được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

23. BN L.T.V, nữ, sinh, 1985. Địa chỉ Bản Cai, Cam Lâm, Con Cuông. BN là F1của BN N.V.X được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN có triệu chứng mệt.

24. BN V.H.M.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Yên Hòa, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN N.V.X được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

25. BN V.N.A.T, nam , sinh 2001. Địa chỉ: Lam Bồng, Bông Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.T.A được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

26. BN V.Đ.K, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.D được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

27. BN K.V.T, nam, sinh 1971, Địa Chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.H được công trước đó. BN được cách ly tại nhà khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.

28. BN L.T.A.N, nữ, sinh 2011. Địa Chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.Đ được công trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng

29. BN C.V.T, nữ, sinh 1984. Địa Chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.Đ được công trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.

30. BN C.T.T.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.H được công trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN được cách ly tại nhà khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.

31. BN V.T.K.L, nữ , Sinh 2013. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN V.V.H được công trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN được cách ly tại nhà khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.

32. BN V.T.C, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 BN L.T.N được công trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.

33. BN K.T.L, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.T.T được công trước đó. BN được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. BN không có triệu chứng.

34. BN N.T.Q, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Vĩnh Thành, Yên Thành. BN từ tỉnh Đồng Nai về ngày 12/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, đau họng.

35. BN N.H.T.N, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Vĩnh Thành, Yên Thành. BN từ tỉnh Đồng Nai về ngày 12/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

36. BN N.T.M, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Thịnh Thành, Yên Thành. BN từ tỉnh TP HCM về ngày 12/12. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, sổ mũi.

37. BN N.T.M.D, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN từ TP HCM về ngày 7/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

38. BN N.T.C.T, nữ, sinh 2009. Địa chỉ tạm trú: thôn 11, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN từ Bình Dương về. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

39. BN T.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xóm 4, Diễn Trung, Diễn Trung. BN từ TP HCM về ngày 12/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng..

40. BN N.T.B.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm 5, xã Diễn Trường, Diễn Châu. BN từ Đồng Nai về ngày 11/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

41. BN N.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm Đại Đồng, xã Diễn Đoài, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về ngày 12/12. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: hắt hơi, sổ mũi.

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục