16/11/2021 8:45 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 15/11 đến 06h00 sáng 16/11), Nghệ An ghi nhận 38 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 12 địa phương ( Nghi Lộc: 8, Quỳ Châu: 8, Tương Dương: 6, Quế Phong: 5, Anh Sơn: 2, Con Cuông: 2, Tân Kỳ: 2, Đô Lương; 1, Quỳ Hợp; 1, Quỳnh Lưu: 1, Vinh: 1, Yên Thành; 1).  Trong đó có 4 ca cộng đồng (Đô Lương: 01, Nghi Lộc: 3), 02 ca trong khu vực phong toả, 32 ca  đã được cách ly từ trước (18 ca là F1, 14 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

4 ca cộng đồng gồm:

1. BN Đ.Q.Â, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 1, Mỹ Sơn, Đô Lương. Ngày 15/11, BN có biểu hiện mệt mỏi, rát họng, sốt nhẹ nên đến TYT khai báo. Tại đây, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BV Ung bướu. Tối 15/11cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN H.T.N, nữ, sinh 1977.  Địa chỉ: xóm Quyết Chiến, xã Khánh Hợp, Nghi Lộc. Ngày 15/11, BN xuất hiện mệt mỏi, chảy mũi nên lên TYT test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN N.D.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Quyết Chiến, xã Khánh Hợp, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Còn nhỏ. BN là con của BN H.T.N, được công bố cùng lúc. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN H.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Nam Nhân Hoà, xã Nghi Thuận, Nghi Lộc. Ngày 15/11, BN đến TYT Nghi Thuận test nhanh cho kết quả Dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa

32 ca đã cách ly từ trước

5. BN N.T.Q, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Chính, TP.Vinh. BN là F1 của BN V.Đ.A  đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại Khách sạn Thượng Hải. Ngày 15/11, BN có biểu hiện mệt mỏi, sốt nên được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN H.K.L, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm Tân Mùng, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN T.T.H  đã được công bố trước đó. Ngày 15/11, BN có biểu hiện sốt, đau họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN N.T.T , nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là con gái, F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN L.V.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Nghi Thịnh, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 15/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN T.V.H, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Nghi Phương, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Tự do. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 15/11 BN được lấy mẫu lần 3 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN T.T.Y, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Nghi Phương, Nghi Lộc. BN là F1 của T.A.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 15/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: xã Nghi Phương, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Nông nghiệp. BN là F1 của T.A.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 15/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN Đ.Đ.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. BN là F1 của Đ.Đ.S đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 15/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN L.T.N , nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là con gái, F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà . Ngày 15/ 11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.  

14. BN N.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường THCS Châu Bình. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN L.T.L, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà . Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN N.T.D , nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà . Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN.N.Đ.T,  nam, sinh 1968. Địa chỉ: quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T  đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại trường THCS Châu Bình. Ngày 15/ 11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN L.V.D, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN N.T.T.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Quỳnh 1, xã Châu Bình, Quỳ Châu.  BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà . Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN N.Q.T , nam, sinh 1940. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 15/ 11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Sáng 16/11, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN L.T.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Bản Ca, Quang Phong, Quế Phong. Nghề Nghiệp: Tự do. BN đi từ TP HCM về đến Nghệ An ngày 13/11. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Tối 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN L.V.K, nam sinh 2000. Địa chỉ: Bản Ca, Quang Phong, Quế Phong. Nghề Nghiệp: Tự do. BN đi từ TP HCM về đến Nghệ An ngày 13/11. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi. Tối 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN M.T.V, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Na Cầy, Tiền Phong, Quế Phong. Nghề nghiệp: Tự do. BN đi Bình Dương về đến Nghệ An đến khai báo y tế ngày 14/11. Sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi.Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN Q.V.H, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Pù Duộc, Đồng Văn, Quế Phong. Nghề Nghiêp: Tự do. BN đi Bình Dương về đến Nghệ An ngày 03/11. BN đến khai báo y tế. Sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 15/11 BN  được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN L.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Giếng Cắm, Cắm Muộn, Quế Phong. Nghề nghiệp: Tự do. BN đi Bình Dương về đến Nghệ An ngày 03/11. BN đến khai báo y tế. Sau đó được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 15/11 BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN T.V.N, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn. BN là phụ xe tuyến Nghệ An – Sài Gòn. BN là F1 của BN L.T.H  đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại Con Cuông. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu lần 1 XN gửi CDC, sáng ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN H.V.N, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn. BN là phụ xe tuyến Nghệ An – Sài Gòn. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại Con Cuông. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu lần 1 XN gửi CDC, sáng 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. BN V.T.V, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Đồng Tâm, Thạch Ngàn, Con Cuông. BN đi từ Bình Dương về đến Con Cuông ngày 7/11. Ngay sau khi về  đến địa phương, BN đã khai báo y tế và được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. BN P.V.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xã Tây Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 13/11. BN được cách ly tập trung. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu lần 2 XN gửi CDC, sáng 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. BN L.T.H, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Tam Đình, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. BN K.T.L, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. BN L.T.M, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. BN K.T.G, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. Ngay sau khi về đến điểm chốt TTYT Tương Dương, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. BN V.V.H, nam, sinh 1980.  Địa chỉ: bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Tương Dương. BN sống trong khu vực phong toả, cạnh nhà BN L.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 15/11, BN được TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó,  BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng  16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. BN P.V.K, nam, sinh 1960.  Địa chỉ: bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Tương Dương. BN sống trong khu vực phong toả, cạnh nhà BN L.V.D đã được công bố trước đó. Ngày 15/11, BN được TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó,  BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. BN N.L.L.N, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xã Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN đi từ Bình Dương về đến Tân Kỳ ngày 07/11. BN được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. BN P.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ. BN đi từ Vũng Tàu về đến Tân Kỳ ngày 11/11. BN được cách ly tập trung. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. BN V.T.H.A, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, Con Cuông. BN đi từ Bình Dương về đến Con Cuông ngày 07/11. BN được cách ly tại nhà. Ngày 15/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 16/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An  

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục