22/11/2021 8:40 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 21/11 đến 06h00 ngày 22/11), Nghệ An ghi nhận 45 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 15 địa phương (Quỳnh Lưu: 08, Nghi Lộc: 06, Tân kỳ: 06, Nghĩa Đàn 05, Hoàng Mai: 04, Quỳ Hợp: 03, Đô Lương: 03, Nam Đàn: 02, Yên Thành: 02, TP Vinh: 01, Hưng Nguyên: 01, Anh Sơn: 01, Thanh Chương: 01, Quế Phong: 01, Con Cuông: 01). Trong đó có 04 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn: 03, Tân Kỳ: 01), 41 ca  đã được cách ly từ trước (26 ca là F1, 13 ca từ các tỉnh miền nam về, 01 ca từ Hà Nội về, 01 ca là lái xe đường dài).

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Nghi Lộc.

Sáng 22/11, Nghệ An có 45 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca cộng đồng

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau:

4 ca cộng đồng, gồm:

1. BNV.V.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. BN là lái xe đường dài đi từ Bình Dương về Nghĩa Đàn. BN được theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.Đ.D, nam, sinh 1976. Địa chỉ: TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. BN  tiếp xúc với BN V.V.T được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN V.V.T có kết quả XN dương tính với vi rút SARS-CoV-2, BN được lấy mẫu XN. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN T.T.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn.  BN  tiếp xúc với BN V.V.T được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN V.V.T có kết quả XN dương tính với vi rút SARS-CoV-2, BN được lấy mẫu XN. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN V.Đ.T, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng  đến nhập viện tại khoa Nội tổng hợp – Trung tâm y tế Tân Kỳ và được làm test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 21/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41 ca  đã được cách ly từ trước, gồm:

5. BN H.M.V, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.H.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN N.V.H, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN N.T.H.T, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN P.C.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ:Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN P.C.A, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN P.T.T.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN N.H.N, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN N.N.T, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN N.T.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Trung Đô, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

14. BN L.N.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN N.T.T, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Bình Sơn, Anh Sơn. BN là F1 của BN T.T.K.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN N.V.N, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Hương, Quỳnh Lưu. Địa chỉ tạm trú: Hưng Đạo, Hưng Nguyên. BN là F1 được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN N.T.V, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN T.H.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN P.V.G.B, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.X đã được công bố trước đó. BN BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN H.P.T, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp.  BN là F1 của BN H.P.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN H.T.T.A, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.P.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN L.T.C, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. BN N.T.T.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. BN N.B.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. BN N.T.M, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. BN N.G.H, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. BN N.T.V, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. BN H.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. BN N.T.D, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. BN N.Đ.Q, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Đông Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.B.D  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. BN L.V.M, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. BN đi từ TP HCM về đến Cửa Lò ngày 19/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. BN N.T.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Tiến Kỳ, Tân Kỳ. BN đi từ TP HCM về đến Tân Kỳ ngày 18/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

33. BN L.B.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Tiến Kỳ, Tân Kỳ. BN đi từ Bình Dương về đến Tân Kỳ ngày 13/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

34. BN P.A.K, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn. BN đi từ Tây Ninh về đến Tân Kỳ ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

35. BN V.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. BN đi từ Bình Dương về đến TX Hoàng Mai ngày 21/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

36. BN N.T.A, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Nam Thành, Yên Thành. BN đi từ TP HCM về đến Yên Thành ngày 19/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

37. BN L.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Đức Thành, Yên Thành. BN đi từ TP HCM về đến Yên Thành ngày 19/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

38. BN S.T.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN đi từ Hà Nội về đến Quế Phong ngày 17/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

39. BN N.T.H.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về đến Đô Lương ngày 12/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. BN N.H.M.A, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Bồi Sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về đến Đô Lương ngày 12/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. BN M.V.L, nam, sinh 1990. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. BN là lái xe đường dài từ TP HCM về. Sau khi về địa phương BN đến BVĐK Quang Thành test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được cách ly và  lấy mẫu XN. Tối ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. BN L.T.P.N, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Phường Liêm Chỉnh, Thành Phố Đà Nẵng. BN cùng đoàn của Công ty về làm việc tại Con Cuông. Ngày 20/11BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC. Sáng ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. BN N.T.M, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Long, Tân Kỳ. BN đi từ TP HCM về đến Tân Kỳ ngày 10/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. BN N.L.Đ.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN đi từ Bình Dương về Tân Kỳ. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

45. BN N.L.T.T, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN đi từ Bình Dương về Tân Kỳ. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 22/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An 

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục