26/11/2021 8:11 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 25/11 đến 06h00 ngày 26/11), Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Hoàng Mai 16, Yên Thành 4, Quế phong: 03, TP Vinh: 02, Hưng Nguyên: 02, Thanh Chương: 02, Nghĩa Đàn: 02, Tương Dương: 02, Diễn Châu: 02, Quỳnh Lưu: 02,  Đô Lương: 01, Con Cuông: 01:  Kỳ Sơn: 01). Trong đó có 02 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn: 01, Quỳnh Lưu: 01), 02 ca sàng lọc định kỳ,  04 ca trong khu vực phong toả, 42 ca đã được cách ly từ trước (31 ca là F1, 11 ca từ các tỉnh miền Nam).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

2 ca cộng đồng, gồm:

1. BN N.X.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Xóm Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn. Tối ngày 23/11 BN nghe tin quán 1987 (Thái Hòa) có ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đến TYT khai báo và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
2. BN N.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 4, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Ngày 6/11 BN bị gãy tay đến BVĐK Quang Thành bó bột sau đó về nhà. Ngày 25/11 BN đến BV để khám lại. Tại đây BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

2 ca sàng lọc định kỳ, gồm:

3. BN T.L.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 25/11 BN làm XN định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4. BN P.Đ.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: khối Xuân Nam, phường Hưng Dũng, TP Vinh. BN là chồng của BN T.L.T được công bố cùng lúc. Ngày 25/11, BN làm xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho học sinh trường THCS Kim Sơn, Quế Phong.

44 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

5. BN L.B.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
6. BN L.Đ.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
7. BN L.B.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
8. BN L.B.L, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
9. BN P.T.Q, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
10. BN N.Đ.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11. BN N.H.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
12. BN H.D.B, nam, sinh1988. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13. BN H.A.S, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
14. BN Đ.Đ.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
15. BN T.V.L, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
16. BN H.T.M, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa. 
17. BN BN N.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa.
18. BN T.T.N, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa. 
19. BN L.N.H.A, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa.
20. BN V.V.B, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 đã được cách ly từ trước và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
21. BN L.M.Q, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. BN là F1 của BN L.T.S  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22. BN V.T.X, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của BN L.S.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
23. BN V.Đ.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của BN L.S.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24. BN V.M.C, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
25. BN C.T.D, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Môn Sơn, Con Cuông. BN là F1 của BN H.T.M.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
26. BN N.T.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Hòa Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
27. BN N.T.M.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
28. BN N.V.X, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
29. BN T.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
30. BN N.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
31. BN L.T.N, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
32. BN N.V.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
33. BN L.V.D, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về đến Yên Thành ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
34. BN H.V.B, nam, sinh 1983, Địa chỉ: Nghĩa An, Nghĩa Đàn. BN đi từ Đồng Nai về Nghĩa Đàn ngày 28/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
35. BN V.V.V, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về Quỳnh Lưu ngày 22/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
36. BN T.T.T, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Diễn Thịnh, Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về Diễn Châu ngày 18/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
37. BN T.A.Đ, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Diễn Xuân, Diễn Châu. BN đi từ Đồng Nai về Diễn Châu ngày 19/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
38. BN T.V.T, nam, sinh 1999. Địa chỉ: Võ Liệt, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về Thanh Chương ngày 23/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
39. BN N.T.A, nữ, sinh 2005. Quỳnh Trang, Hoàng Mai. BN đi từ Long An về Hoàng Mai. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2
40. BN V.Y.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Mường Lống, Kỳ Sơn. . BN đi từ Bình Dương về Kỳ Sơn ngày 25/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục