27/11/2021 8:00 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 26/11 đến 06h00 ngày 27/11), Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 12 địa phương (Quỳnh Lưu: 9, Quế Phong; 8, Quỳ Châu: 8, Tân Kỳ: 5, Hưng Nguyên: 4, Tương Dương: 4, Đô Lương: 4, Thanh Chương: 2, Diễn Châu: 1, Hoàng Mai: 1, Yên Thành: 1, Con Cuông: 1). Tất cả các ca đều được cách ly từ trước (8 ca trong khu phong toả, 24 ca là F1, 16 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

8 ca trong khu phong toả, gồm:

1. BN N.V.B, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.
2. BN N.T.T, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.
3. BN N.V.A, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.
4. BN L.T.K.L, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: khối Tây Sơn, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc. 
5. BN V.Đ.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Thanh Phong 2, Mường Nọc, Quế Phong. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.
6. BN L.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Thanh Phong 2, Mường Nọc, Quế Phong. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.
7. BN L.T.N, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Cọ Muồng, Châu Phong, Quế Phong. BN sống trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.
8. BN L.T.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. BN làm việc trong khu vực phong toả được XN sàng lọc.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ.

24 ca là F1, gồm:

9. BN V.Đ.N, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Thạch Giám, Tương Dương. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
10. BN L.Q.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Thạch Giám, Tương Dương. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
11. BN T.A.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.C.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
12. BN N.Đ.A, nam, sinh 2007. Địa chỉ: thôn Thanh Đồng 2, Thanh Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.M.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
13. BN N.T.T, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Nhân Sơn, Đô Lương. BN là F1, đã được cách ly tại nhà riêng. 
14. BN N.V.X, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Quỳnh Phương, Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.H.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
15. BN L.X.V, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
16. BN T.Đ.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
17. BN T.T.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
18. BN T.B.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
19. BN N.T.P, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
20. BN L.T.D, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Ná Công, Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN V.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
21. BN N.L.N.H, nam, sinh 2007 Địa chỉ: Tiền Phòng, Quế Phong. BN là F1 của BN N.P.A đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
22. BN N.D.Q. BN là F1 của BN N.D.V đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
23. BN H.P.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ. BN là F1 của BN H.V.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
24. BN C.T.L, nam, sinh 2010. Địa chỉ: xóm Bàu Khe, Giai Xuân, Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.T.B đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
25. BN Đ.Đ.P nam, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Thanh Lưu, Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN là F1 của BN Đ.Đ.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
26. BN N.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Cừa, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.K.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
27. BN N.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Cừa, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.K.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
28. BN L.V.B, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.
29. BN L.T.N.Y, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
30. BN L.T.H, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
31. BN L.T.M, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. 
32. BN N.T.H.V, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.V.Đ đã được công bố 
trước đó. BN đã được cách ly. 

16 ca từ các tỉnh miền Nam về:

33. BN Đ.T.T.O, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Diễn An, Diễn Châu. BN đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Diễn Châu ngày 22/11. BN đã được cách ly
34. BN N.S.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên. BN đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. BN đã được cách ly.
35. BN N.Đ.H, nam, sinh 1975. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên. BN đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. BN đã được cách ly. 
36. BN N.T.T.H nữ, sinh 1980. Địa chỉ: thị trấn Hưng Nguyên. BN đi từ TP.Hồ Chí Minh về đến Hưng Nguyên ngày 24/11. BN đã được cách ly. 
37. BN T.T.H, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 19/11. BN đã được cách ly. 
38. BN N.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳnh Lưu ngày 23/11. BN đã được cách ly. 
39. BN M.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN đã được cách ly. 
40. BN V.T.P, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN đã được cách ly. 
41. BN L.T.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Cắm Muộn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về đến Quế Phong ngày 25/11. BN đã được cách ly. 
42. BN V.T.L, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly. 
43. BN V.V.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly. 
44. BN L.V.C, nam, sinh 1973. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly.
45. BN V.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: bản Chào Mờ, Châu Bính, Quỳ Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Quỳ Châu ngày 24/11. BN đã được cách ly.
46. BN L.Q.S, nam, sinh 1974. Địa chỉ: bản Khe Ló, Môn Sơn, Con Cuông. BN đi từ Đồng Nai về đến Con Cuông ngày 18/11. BN đã được cách ly.
47. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Đông Sơn, Đô Lương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Đô Lương ngày 19/11. BN đã được cách ly. 
48. BN L.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Sơn Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 25/11. BN đã được cách ly. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục