31/12/2021 7:30 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 30/12 đến 6h00 ngày 31/12), Nghệ An ghi nhận 90 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 8 địa phương (Hoàng Mai: 25, Diễn Châu: 19, Quỳ Hợp: 18, Quỳ Châu: 12, Thanh Chương: 9, Yên Thành: 5, Tương Dương: 1, Nghĩa Đàn: 1 ).Trong  đó có 30 ca cộng đồng (Diễn Châu: 19, Thanh Chương: 9, Yên Thành: 1, Nghĩa Đàn: 1), 60 ca đã được cách ly từ trước (30 ca trong Vùng phong tỏa, 25 ca F1, 3 ca Miền Nam về, 2 ca ở tỉnh khác về). Ghi nhận 20 ca có triệu chứng, 70 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1.    BN CXT, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
2.    BN NTN, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Ngọc Chùa, Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng ho, sổ mũi. 
3.    BN VTT, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Ngọc Chùa, Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng ho, sổ mũi. 
4.    BN TVT, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Thanh Khai, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN được công ty tổ chức test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. .
5.    BN NTT, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN có triệu chứng ho, sổ mũi, sốt nhẹ nên đến TYT test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. 
6.    BN PKN, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. BN là con của BN NTT được công bố cùng lúc. BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
7.    BN NTH, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN có triệu chứng ho, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. 
8.    BN NVH, nam, sinh 1965. Địa chỉ: xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. BN là chồng của BN NTH được công bố cùng lúc. BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
9.    BN CTHT, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 30/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi nên đến TYT test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân huyện Quỳ Hợp.

10.    BN TTMA, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 5, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN học cùng lớp với BN LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
11.    BN NHV, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN học cùng lớp với BN LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
12.    BN TĐQ, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 10, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN học cùng lớp với BN LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
13.    BN HTV, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN học cùng lớp với BN LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sổ mũi, ho.
14.    BN TTQA, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. BN học cùng lớp với BN LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng đau đầu. 
15.    BN TNV, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
16.    BN NVT, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 7, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
17.    BN DĐT, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng ho. 
18.    BN NTAT, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
19.    BN VTPL, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
20.    BN TĐP, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
21.    BN HHT, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: xóm 11, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
22.    BN PTHN, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
23.    BN NNQ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
24.    BN CTVA, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng cảm cúm. 
25.    BN DTH, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 2, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
26.    BN LTHG, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 4, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
27.    BN TTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xóm 9, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. . Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng trong trường học có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng đau đầu. 
28.    BN VMD, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xóm 3, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Ngày 30/12 BN có biểu hiện ho nên đến TYT được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
29.    BN LVT, Nam, Sinh 1993. Địa chỉ: Thanh Hoa, Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. Ngày 30/12 BN có biểu hiện ho nên đến TYT được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
30.    BN NHTN, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Đông Thị, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. BN học cùng lớp với BN LHA công bố ngày 30/12. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

CDC Nghệ An trân trọng thông báo!

 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục