05/11/2021 8:15 sáng | Nghệ An Plus+

Từ 18h00 ngày 4/11 đến 6h00 ngày 5/11, Nghệ An ghi nhận 21 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương. Trong đó có 4 ca cộng đồng, 17 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.Â, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: xóm Yên Thọ, xã Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 4/11, Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, ho, sốt nhẹ nên đến TYT Long Xá test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: xóm Xuân Hòa, xã Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 4/11, Bệnh nhân đến TYT Long Xá test nhanh trước khi đi tiêm vắc xin, cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân D.M.H, nam, sinh 1983. Địa chỉ: khối 9, phường Lê Lợi, TP.Vinh. Bệnh nhân chăm sóc bố tại khoa Tim mạch – BVĐK tỉnh từ ngày 26/10 đến ngày 2/11. Sau khi về nhà, Bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, sốt nhẹ. Ngày 4/11, Bệnh nhân đến TYT Lê Lợi test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1971. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 4/11, Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, sốt nên đến TYT Quán Hành test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân H.M.C, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân L.T.A, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xã Châu Bính, Qùy Châu. Nghề nghiệp: Nội trợ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân B.T.H, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Thanh Xuân, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 28/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Ung bướu. Ngày 04/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.V.M, nam, sinh 1998. Địa chỉ: xã Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về đến Nghi Lộc ngày 28/10. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh 1957. Địa chỉ: Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 20/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh 1966. Địa chỉ: xã Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 5/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân H.X.H, nam, sinh 1970. Địa chỉ: xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 11/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân T.K.H, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Thịnh Thành, Yên Thành. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 8/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân T.H.V, nam, sinh 1953. Địa chỉ: xã Diễn Lợi, Diễn Châu. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 19/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1959. Địa chỉ: phường Nghi Tân, Cửa Lò. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 13/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân T.T.X, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: phường Nghi Tân, Cửa Lò. Bệnh nhân chăm sóc người thân là Bệnh nhân T.V.T công bố cùng lúc, điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 13/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.D.Đ, nam, sinh 1955. Địa chỉ: phường Nghi Tân, Cửa Lò. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 19/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: phường Nghi Tân, Cửa Lò. Bệnh nhân chăm sóc người thân là Bệnh nhân N.D.Đ công bố cùng lúc, điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 19/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân T.H.S, nam, sinh 1951. Địa chỉ: xã Nghi Hưng, Nghi Lộc. Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 21/10 đến nay. Bệnh nhân ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 4/11, Bệnh nhân được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.570 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 765, Yên Thành: 252, Diễn Châu: 223, Quỳnh Lưu: 220, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 136, Nghi Lộc: 123, Nam Đàn: 97, Hưng Nguyên: 93, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 73, Đô Lương: 54, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 44, Nghĩa Đàn: 44, Anh Sơn: 37, Thanh Chương: 36, Hoàng Mai: 30, Quỳ Hợp: 28, Thái Hòa: 14, Quỳ Châu: 14.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.218 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 332 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 29.570. Phát hiện 412 ca dương tính (408 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục