06/11/2021 8:26 sáng | Nghệ An Plus+

Từ 18h00 ngày 05/11 đến 06h00 ngày 06/11, Nghệ An ghi nhận 22 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 06 ca cộng đồng, 16 ca đã được cách ly từ trước.

1. BN N.T.M, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Quán Hành, Nghi Lộc. Ngày 5/11 BN đến BVĐK Cửa Đông khám, tại đây BN được là test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN. Tối ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN N.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 4, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN làm việc tại Công ty Luxshare KCN VSIP – Hưng Nguyên. Ngày 5/11 BN đến TYT Nghi Hoa làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3.BN:N.Q.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Trung Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là học sinh lớp 9B trường THCS Nghi Hoa. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN N.Đ.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 1, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. BN là học sinh lớp 9B trường THCS Nghi Hoa. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN N.T.V, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN làm nghề tự do. Ngày 5/11 BN ra nhà giáo lý lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. BN L.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn. BN sống trong khu KTX và làm việc tại Công ty Luxshare KCN VSIP – Hưng Nguyên. Ngày 5/11 BN được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông. Sáng ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. BN H.Đ.L nam, sinh 1957. Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. BN điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB. BN là F1 và ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 5/11, BN được bệnh viện lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. BN N.V.M, nam, sinh 1961. Địa chỉ: xã Tăng Thành, huyện Yên Thành. BN điều trị tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 18/10 đến nay. BN là F1 và ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 5/11, BN được bệnh viện lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. BN H.V.N, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu. BN là người nhà chăm sóc BN tại Trung tâm xạ trị và Y học hạt nhân – BVUB từ ngày 17/10 đến nay. BN là F1 và ở trong khu vực cách ly của bệnh viện. Ngày 5/11, BN được bệnh viện lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. BN N.V.L, nam, sinh 1960. Địa chỉ: Phong Thịnh, Thanh Chương. BN là F1 của BN Nguyễn Quốc Toàn đã được công bố trước đó. Ngày 31/10 BN được cách ly tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp – TT bệnh nhiệt đới – BVĐK tỉnh. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện BN được lấy mẫu XN 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 5/11, BN được BVĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. BN N.N.H, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Nguyễn Công Đoàn đã được công bố trước đó. Ngày 28/10 BN được cách ly tại TYT Châu Nhân. Ngày 4/11 đưa vợ đi sinh tại BVĐK tỉnh, tại đây BN được cách ly tại TT Bệnh nhiệt đới và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 5/10 BN được BVĐK tỉnh lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. BN N.T.Q.N, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. BN C.M.H, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Tiến Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN Nguyễn Thị Cẩm Nhung đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. BN V.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn. BN là nhân viên TYT xã Nghĩa Hội và là F1 của BN Nguyễn Văn Hùng đã được công bố trước đó. Ngày 30/10 BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. BN T.T.T, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: xã Nghi Phú, TP Vinh. BN đi từ TP HCM về đến Nghệ An ngày 3/11 và được cách ly tại nhà, ngày 5/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC. Tối ngày 5/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. BN Đ.T.X, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Khánh Sơn, Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về Nam Đàn ngày 3/11. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi BV Sản Nhi. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. BN N.P.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Xã Kim Liên, huyện Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về đến Diễn Châu ngày 3/11. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. BN N.N.M Nhi, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về đến Diễn Châu ngày 3/11. BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. BN N.P.S, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu. BN đi từ TP HCM về đến Diễn Châu ngày 3/11. BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. BN Đ.Đ.T, nam, sinh 1955. Địa chỉ: Thanh Tùng, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương ngày 4/11. BN được cách ly và lấy mẫu gửi CDC. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. BN N.T.M, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lượng. BN đi từ Long An về đến Đô Lương ngày 31/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. BN H.N.L, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nghĩa Mai, Nghĩa Đàn. BN đi từ Bình Dương về đến Nghĩa Đàn ngày 2/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.619 BN mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 769, Yên Thành: 254, Diễn Châu: 226, Quỳnh Lưu: 228, Cửa Lò: 165, Con Cuông: 137, Nghi Lộc: 137, Nam Đàn: 99, Hưng Nguyên: 95, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 76, Đô Lương: 55, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 44, Nghĩa Đàn: 49, Anh Sơn: 37, Thanh Chương: 40, Hoàng Mai: 30, Quỳ Hợp: 28, Thái Hòa: 14, Quỳ Châu: 14.

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.229 BN. Lũy tích số BN tử vong: 20 BN. Số BN hiện đang điều trị: 370 BN.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục