07/11/2021 8:00 sáng | Nghệ An Plus+

Từ 18h00 ngày 6/11 đến 6h00 ngày 7/11, Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính mới với COVID-19 tại 9 địa phương. Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại huyện Yên Thành, 30 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân P.T.V, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành. Ngày 5/11 Bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi nên ở nhà tự uống thuốc không đỡ. Ngày 6/11 Bệnh nhân đến BVĐK Yên Thành khám và được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân N.M.A.Đ, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.M.T.N, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó,Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân Đ.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân V.P.T.T, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.B.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân V.T.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân V.T.V.A, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.M.H, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân Đ.T.K, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân V.P.D, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân N.T.M.H, nữ, sinh 1945. Địa chỉ: Xóm 11, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân L.A.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: khối 6, Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực phong tỏa. Ngày 6/11 Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân Đ.T.K, nữ, sinh 1933. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân V.T.L.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Ngọc Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.M.H đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Hồng Thái, Nam Thái, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân T.T.K, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: Tân Thành, Hòa Hiếu, Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 Bệnh nhân được cách ly tập và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 6/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân H.V.D, nam, sinh 1963. Địa chỉ: thôn 12, Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Ung Bướu cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân L.P.T, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Minh Lâm, Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.Đ đã được công bố trước đó. Ngày 3/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân H.V.N, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân H.V.H, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N được công bố cùng lúc. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân T.V.L, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Thọ Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Ngày 2/11 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.N.C, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung Tam Hợp. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Nam Nghĩa, Nam Đàn. Bệnh nhân từ Campuchia về cách ly tập trung tại tỉnh Tây Ninh từ ngày 19/10 đến ngày 1/11. Ngày 2/11 Bệnh nhân về huyện Nam Đàn và được cách ly tại nhà. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Sản nhi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Lưu Phong, Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về huyện Tương Dương ngày 6/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân V.T.M, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: bản Lưu Phong, Lưu Kiền, Tương Dương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về huyện Tương Dương ngày 6/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, sáng ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Nhân Thành, Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Yên Thành ngày 1/11. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.678 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 770, Yên Thành: 257, Quỳnh Lưu: 237, Diễn Châu: 228, Cửa Lò: 165, Nghi Lộc: 165, Con Cuông: 139, Nam Đàn: 101, Hưng Nguyên: 96, Kỳ Sơn: 77, Quế Phong: 76, Đô Lương: 55, Nghĩa Đàn: 50, Tân Kỳ: 45, Tương Dương: 46, Thanh Chương: 40, Anh Sơn: 37, Quỳ Hợp: 32, Hoàng Mai: 30, Quỳ Châu: 17, Thái Hòa: 15.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.271 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 387 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 31.223. Phát hiện 436 ca dương tính (432 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

print


Bài viết cùng chuyên mục