08/12/2021 9:00 sáng | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 07/12 đến 06h00 ngày 08/12), Nghệ An ghi nhận 53 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương (Quỳ Châu: 16, Yên Thành: 11, Thanh Chương: 07, Tương Dương: 06, TP Vinh: 04, Hưng Nguyên: 03, Anh Sơn: 02, Con Cuông: 01, Nghĩa Đàn: 01, Quỳnh Lưu: 01, Thái Hòa: 01). Trong đó, có 14 ca cộng đồng (Yên Thành: 09,  TP Vinh: 03, Con Cuông: 01, Quỳnh Lưu: 01), 39 ca đã được cách ly từ trước ( 28 ca là F1, 10 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca từ Bắc Ninh về). Ghi nhận 15 ca có triệu chứng, 38 ca không có triệu chứng.

Tiêm vaccine cho học sinh THCS trên địa bàn TP Vinh.

39 ca đã được cách ly từ trước, gồm:
15.    N.T.C, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Quang Tiến, Thái Hòa. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: khàn tiếng, sổ mũi. 
16.    BN L.T.T.N, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm Phật Sơn, xã Đại Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T. L đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
17.    BN N.T.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Thôn Tường Dinh xã Đại Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T. L đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
18.    BN Đ.T.T, nữ, sinh 1935. Địa chỉ: Thôn Đồng Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh Chương. BN là F1 của BN T.T.M đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
19.    Bn V.V.L, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Thôn Đồng Thượng, Thanh Lĩnh, Thanh chương. BN là F1 của BN T.T.M đã công bố trước đó.  BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
20.    BN L.T.Â, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Thôn Thủy Sơn, Thanh Thủy, Thanh Chương .BN là F1 của BN L.Q. P đã công bố trước đó. BN đang cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi. 
21.    BN L.T.T, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.A.T đã công bố từ trước. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
22.    BN N.T.N. D, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.A.T đã công bố từ trước. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
23.    BN L.T.H, nam, sinh 1961. Địa chỉ: Thị Trấn Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN V.V.T đã công bố từ trước. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
24.    BN H.A.N, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN N.T.Y đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
25.    BN L.V.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.N được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung từ trước. Bn không có triệu chứng.
26.    BN L.T.H, nữ,  sinh 1980. Địa chỉ: bản Kiềng , Châu Bính, Quỳ Châu.BN là F1 của BN S.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có tr/c sốt , ho. 
27.    BN V.T.H, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: bản Kiềng , Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.T đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt , ho.  .
28.    BN L.T.P, nữ,  sinh 1982. Địa chỉ: Bản , Châu Tiến , Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng. 
29.    BN Q.T.C.Â, nữ,  sinh 2015. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng. 
30.    BN V.T.K.M, nữ,  sinh 2015. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng. 
31.    BN S.L.N.T, nữ,  sinh 2015. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu.Bn là F1 của BN L.T.M đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng. Bệnh nhân chưa tiêm vắc xin COVID-19.
32.    BN S.M.Đ, nam,  sinh 2014. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu.BN là F1 của BN S.T.H.N đã được công bố trước đó . BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng. 
33.    BN V.A.T, nữ,  sinh 2011. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu.BN là F1 của BN L.N.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
34.    BN H.T.M, nữ,  sinh 1960. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.N.H đã được công bố trước đó BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng.
35.    BN L.N.H.T, nữ,  sinh 2006. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến , Quỳ Châu. Bn là F1 của BN L.N.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
36.    BN V.T.S, nữ,  sinh 1966. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến , Quỳ Châu.Bn là F1 của S.H.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
37.    BN L.T.N, nữ,  sinh 1955. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến , Quỳ Châu.Bn là F1 của H.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng. 
38.    BN V.V.D, nam,  sinh 1976. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến , Quỳ Châu. BN là F1 của S.T.H đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tại nhà.  BN có triệu chứng ho, đau họng. 
39.    BN V.T.H , nam,  sinh 1990. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến , Quỳ Châu.Bn là F1 của V.CT đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, đau họng. 
40.    BN S.T.T, nữ,  sinh 1961. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến , Quỳ Châu.BN là F1 của L.T.L đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng.  
41.    BN K.T.K, nữ,  sinh 1956. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến , Quỳ Châu.BN là F1 của L.T.M đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tại nhà.  BN không có triệu chứng.  
42.    BN L.T.P, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.N được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung từ trước. Bn không có triệu chứng. 
43.    BN B.T.T, nam, Sinh 2005. Địa chỉ: Xóm 3 Viên Thành, Yên Thành. BN từ  Bắc Ninh về ngày 06/12 được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.
44.    BN H.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Hồng Thành, Yên Thành. BN từ Bình Dương về ngày 3/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
45.    BN N.T.P, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Thôn Trung Thịnh, Thanh Thịnh, Thanh Chương. BN từ Bình Dương ngày 5/12. BN đang cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
46.    BN N.T.L, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN từ TP HCM về ngày 7/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
47.    BN L.H.M, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Cầm Sơn, Anh Sơn. BN từ TP HCM về. BN được cách ly tập trung. BN triệu chứng: ho, nghẹt mũi, mệt mỏi. 
48.    BN T.C.H, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Cầm Sơn, Anh Sơn. BN từ TP HCM về. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
49.    BN L.T.H, nữ, sinh 1998.Địa chỉ: Bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. BN về từ TP HCM ngày 6/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
50.    BN M.T.V, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Bản Tùng Hốc, Hữu Khuông, Tương Dương. BN từ Bình Dương về ngày 23/11, được cách ly tập trung tại xã. BN không có triệu chứng. 
51.    BN V.V.M, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN từ Đồng Nai về ngày 7/12. BN không có triệu chứng. 
52.    BN L.V.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. BN từ Đồng Nai về ngày 7/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
53.    BN L.V.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xá Lượng, Tương Dương. BN về từ Đồng Nai đến Tương Dương ngày 7/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục