16/05/2022 4:42 chiều | Nghệ An Plus+

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận trong hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An (Cty Thuỷ lợi Nam) trong thời gian 3 năm (2018 – 2020) đã để xẩy ra một số sai phạm. Trong đó nhiều nội dung liên quan đến hồ sơ nghiệm thu việc thực hiện một số dự án, thanh tra đề nghị thu hồi gần 2 tỷ đồng.

Trụ sở Cty Thủy lợi Nam Nghệ An

Kê khống cấp bù Thủy lợi phí

Theo đó, một số hợp đồng tưới tiêu (vụ Đông) Cty Thuỷ lợi Nam Nghệ An có lập hồ sơ nghiệm thu các đợt tưới, tuy nhiên một số trạm bơm không phát sinh tiền điện hoặc số lượng đường tiêu thụ dưới 15KWh/tháng không đủ để phục vụ cho việc tưới. Điều này cho thấy một số diện tích (vụ Đông) không thực hiện tưới theo hợp đồng. Tổng số tiền đơn vị đã lập hồ sơ và được phê duyệt quyết toán theo diện tích, kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo nội dung này lên tới 2.394.878.000 đồng.

Cty Thủy lợi Nam Nghệ An giải trình cho rằng việc tiêu nước vẫn diễn ra thường xuyên.

Tuy nhiên, căn cứ quy định của UBND tỉnh Nghệ An “…Trường hợp phải tách riêng giá dịch vụ cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì giá sản phẩm công ích thủy lợi cho tưới đồng tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% giá quy định…) do không thực hiện dịch vụ tưới tiêu bằng động lực nên Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định truy thu số tiền 1.676.414.000 đồng.

Nguồn kinh phí khắc phục thiệt hại do bão lụt và các chi phí khác cơ bản được sử dụng đảm bảo theo chế độ quy định. Thanh tra phát hiện số tiền còn dư do không còn đối tượng chi trả, nhưng không nộp lại NSNN là 16.266.000 đồng.

Ngoài ra, Trạm Bara Bến Thủy (đơn vị thuộc sự quản lý của Cty Thủy lợi Nam Nghệ An) thực hiện chi trả lương không đúng quy định cho trường hợp ông Ngô Văn Thông. Mặc dù ông này đã nghỉ việc từ ngày 1/10/2020 nhưng Trạm Bara Bến Thủy vẫn lập chứng từ chấm công và chi trả lương 3 tháng 10,11,12 năm 2020. Về nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, qua kiểm tra phát hiện Cty khai thiếu Thuế tài nguyên với số tiền phải truy thu trong 3 năm là 167.177.974 đồng.

Không theo dõi, kê khai thuế tiềm ẩn nguy cơ thất thoát NSNN

Theo Kết luận, do công tác giám sát của chủ đầu tư chưa chặt chẽ, dẫn tới một số công trình thi công chưa đúng thiết kế, dự toán, nghiệm thu sai khối lượng, làm sai lệch giá trị quyết toán công trình với số tiền 807.457.723 đồng. Riêng đối với công trình Nạo vét kênh dẫn Lam Trà 2 – Nhánh 1 đoạn K0+00-3+500, nhánh 2 đoạn K1+500 – K4+975; Công trình đã được Sở Tài chính phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 128 ngày 02/7/2018. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 54.228.000 đồng (chi phí xây lắp).

Tuy nhiên do ngân sách còn nợ công trình này rất lớn, vì vậy Thanh tra đề nghị điều chỉnh quyết định phê duyệt quyết toán giảm giá trị 54.228.000 đồng đối với dự án nêu trên.

Quá trình thi công tầng 1 sai bản vẽ thiết kế nhà quản lý xí nghiệp Hưng Nguyên nhưng không có hợp đồng bổ sung giữa 2 bên; không có thiết kế, dự toán điều chỉnh. Các đơn vị tư vấn giám đốc, quản lý dự án và chủ đầu tư không có ý kiến, không lập biên bản đình chỉ thi công nhưng ký biên bản nghiệm thu giai đoạn hoàn thành, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và chủ đầu tư chấp nhận thanh toán là vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 123, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Về thủ tục pháp lý 2 dự án Nạo vét tận thu đất, cát bồi lắng hồ Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và hồ Nghi Công xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc không thống nhất trong quy trình thủ tục và việc áp dụng văn bản pháp luật.

Đối với hồ Nghi Công: Chủ trương đầu tư chỉ là Công văn do Văn phòng UBND tỉnh ký truyền đạt ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương. Quyết định phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (QĐ số 1094 ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh) có nhiều nội dung sai khác với nội dung tham mưu của Sở TN&MT.

Theo Quyết định phê duyệt, Cty Thủy lợi Nam Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án là nguồn bán đất, đá tận thu trong quá trình nạo vét và huy động một số nguồn và hợp pháp khác. Công ty đã nộp cấp quyền khai thác không cho 2 dự án 1.603.058.000 đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trên sổ sách, chứng từ kế toán Công ty không ghi nhận, theo dõi doanh thu, chi phí hoạt động nạo vét, tận thu đất lòng hồ đối với 2 dự án nêu trên. Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, hợp đồng thi công không ghi hình thức hợp đồng; không ghi đơn giá thực hiện cũng không ghi giá trị hợp đồng. Nguồn vốn thể hiện trong Quyết định chỉ định thầu là nguồn vốn kinh phí xã hội hóa.

Hợp đồng thi công, hợp đồng ủy quyền thể hiện: giao toàn bộ quyền cho Bên B (đơn vị thi công) trong công tác nạo vét tận thu bùn, đất bồi lắng lòng hồ. Cho phép Bên B bán bùn, đất tận thu để bù trừ vào các chi phí.

Hàng loạt vi phạm tại 2 dự án nạo vét tận thu bùn, đất được Thanh tra tỉnh chỉ ra do chưa đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu. Hợp đồng thi công xây dựng chưa đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 37/2015/ NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra 2 dự án này chưa đảm bảo quy định của Luật khoáng sản, Luật Kế toán và Luật Quản lý tài sản công. Điều đáng nói tại bản Kết luận Thanh tra tỉnh Nghệ An cho rằng việc Cty Thủy lợi Nam thỏa thuận, ủy quyền cho đơn vị thi công trong khi chủ đầu tư không theo dõi, không kê khai thuế, tiềm ẩn nguy cơ làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin kết quả xử lý, khắc phục sau kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu. Hoạt động chính của Cty bao gồm: Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho nhu cầu dân sinh và phát triển các ngành kính trên trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò; Thực hiện quản lý, bảo vệ 39 trạm bơm tưới, tiêu, 03 trạm đầu mối, có gần 200 máy bơm các loại từ 500m3/h đến 800m3/h và13 hồ chứa nước.

Tác giả: Quang Trung

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

print


Bài viết cùng chuyên mục