01/12/2021 7:43 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 01/12), Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 11 địa phương (Nghi Lộc: 7, Tân Kỳ: 7, Thanh Chương: 6, Nam Đàn: 5, Đô Lương: 5, Diễn Châu: 4, Quế Phong: 3, Hoàng Mai: 2, Vinh: 2, Hưng Nguyên: 1, Yên Thành: 1). Trong đó có 3 ca cộng đồng (Hưng Nguyên: 1, TP.Vinh: 1, Diễn Châu: 1), 6 ca trong khu vực phong toả, 1 ca xét nghiệm định kỳ, 33 ca  đã được cách ly từ trước (20 ca là F1, 13 ca từ các tỉnh miền Nam về). Có 22 ca ghi nhận có triệu chứng và 21 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau: 

 3 ca cộng đồng, gồm:

1. BN N.A.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 30/11, BN có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sổ mũi nên đến TYT Hưng Thịnh test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV Quân Y 4. 
2. BN H.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 7, Minh Châu, Diễn Châu. Ngày 30/11, BN có biểu hiện ho, sốt, đau họng nên đến TYT Minh Châu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK TP.Vinh. 
3. BN L.T.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Đông Lâm, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 01/11/2021 BN có biểu hiện cảm cúm, sổ mũi, đau đầu nên BN đã đến TYT Hưng Dũng test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC. 

Ảnh minh họa.

20 ca là F1, gồm:

4. BN L.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 5, Hồng sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.N đã được công bố ngày 23/11. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi, rát họng. 
5. BN N.S.G, nam, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 3, Tràng sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN H.S.D đã được công bố ngày 25/11. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: rát họng, ngạt mũi.
6. BN N.T.Y, nữ, sinh 1942. Địa chỉ: xóm 3, Tràng sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN H.S.D đã được công bố ngày 25/11. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 
7. BN T.V.Đ, nam, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 1, Đà sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.V.Đ đã được công bố ngày 24/11. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho. 
8. BN N.T.B, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xóm Lam Sơn, Ngọc Sơn, Thanh Chương. BN là F1 của BN P.B.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
9. BN Đ.T.T.U, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 3, Hạnh Lâm, Thanh Chương. BN là F1 của BN L.T.K đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi. 
10. BN T.T.L, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Diễn Nam, Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
11. BN V.N.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Diễn Nam, Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
12. BN N.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Diễn Nam, Kỳ Tân, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
13. BN P.V.H, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Tân Long, Tân Kỳ. BN là F1 của BN Đ.Đ.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN có triệu chứng: Sốt, rát họng. 
14. BN T.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.Đ đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
15. BN N.A.K, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.Đ đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
16. BN N.T.A.T, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ngạt mũi.
17. BN M.T.Đ, nữ, sinh 1943. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
18. BN M.V.Đ, nam, sinh 1940. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
19. BN L.T.T.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Tâm Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, đau họng. 
20. BN T.A.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.T.Y đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
21. BN T.T.V, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, mệt mỏi. 
22. BN P.T.T, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho. 
23. BN N.T.T, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN H.V.B đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho. 

01 ca xét nghiệm định kỳ

24.BN N.V.N, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối Xuân Bắc, Hưng Dũng, TP.Vinh. Ngày 30/11 BN được lấy mẫu XN định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng sốt nhẹ, mất vị giác.

6 ca trong khu vực phong toả, gồm:

25. BN H.S.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: thôn Tâm Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Ngày 1/12, BN được lấy mẫu sàng lọc trong khu vực phong tỏa. BN có triệu chứng: sốt. 
26. BN T.V.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/11 BN cảm thấy mệt mỏi, ho nên đến TYT Nghi Hoa để test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. 
27. BN V.T.H, nữa, sinh 1992.  Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, BN sống trong khu vực phong tỏa. BN là vợ của BN T.V.H được công bố cùng lúc. Ngày 30/11 BN cảm thấy mệt mỏi, ho nên đến TYT Nghi Hoa để test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính.
28. BN T.T.K.L, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, BN sống trong khu vực phong tỏa. BN là con của BN T.V.H được công bố cùng lúc. Ngày 30/11 BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi.
29. BN T.A.Q, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, BN sống trong khu vực phong tỏa. BN là con của BN T.V.H được công bố cùng lúc. Ngày 30/11 BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
30. BN T.G.H, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là con của BN T.V.H được công bố cùng lúc. Trước ngày 30/11, BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/11 BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi.

13 ca từ các tỉnh miền Nam về, gồm

31. BN L.T.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm 1, Bài sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về ngày 29/11. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 
32. BN P.T.X, nữ, sinh 1944. Địa chỉ: xóm 1, Thanh Tùng, Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về ngày 17/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
33. BN N.T.L, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: An Hoà, Thanh An, Thanh Chương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 22/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
34. BN N.V.B, nam, sinh 1995. Địa chỉ: An Hoà, Thanh An, Thanh Chương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 23/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
35. BN P.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Thuỷ Sơn, Thanh Thuỷ, Thanh Chương. BN đi từ Bình Dương về ngày 28/11. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, đau họng. 
36. BN V.P.D, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Huôi Mới – Tri Lễ – Quế Phong. Đi Bình Phước về đã hoàn thành cách ly tập trung, BN tiếp tục cách ly theo dõi SK tại nhà, ngày 30/11 BN được lấy mẫu theo qui định. BN không có triệu chứng. 
37. BN D.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Liên, Diễn Châu. BN đi từ Đồng Nai về ngày 22/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
38. BN N.H.B, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Diễn Liên, Diễn Châu. BN đi cùng mẹ là BN D.T.H được công bố cùng lúc, từ Đồng Nai về ngày 22/11. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho. 
39. BN H.V.Đ, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Cát, Diễn Châu. BN đi từ Bình Dương về ngày 27/11. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: sổ mũi. 
40. BN N.V.L, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về ngày 29/11. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
41. BN L.T.M, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 22/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
42. BN N.T.P.T, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 22/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
43. BN N.G.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 22/11. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục