11/12/2021 7:50 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 ngày đến 18h00 ngày 11/12), Nghệ An ghi nhận 63 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Con Cuông: 25, Quỳnh Lưu: 06, Yên Thành: 06, Quỳ Châu: 06, TP Vinh: 05, Hưng Nguyên: 03, Nghi Lộc: 03, Đô Lương: 02, Nghĩa Đàn: 02, Kỳ Sơn: 02, Nam Đàn: 01, Thanh Chương: 01, Hoàng Mai: 01 ). Trong đó có 31 ca cộng đồng (Con Cuông: 23, Hưng Nguyên: 03, Kỳ Sơn: 02, TP Vinh: 01, Nghi Lộc: 01, Yên Thành: 01), 32 ca đã được cách ly từ trước (18 ca là F1, 10 ca từ các tỉnh miền nam về, 01 ca là lái xe đường dài, 03 ca từ Hà Nội vào làm việc). Ghi nhận 20 ca có triệu chứng, 43 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

31 ca cộng đồng, gồm

1.    BN D.V.P, nam, sinh 1933. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 10/12 BN có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, mệt mỏi, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định. 
2.    BN D.Đ.L, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là con của BN D.V.P được công bố cùng lúc. Sau khi nghe tin bố BN làm test nhanh dương tính, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
3.    BN L.T.H.A, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: xóm 8, Châu Nhân, Hưng Nguyên. Ngày 09/12 BN có triệu chứng rát họng, ngày 10/12 BN đến TYT làm test nhanh để đi tiêm vắc xin cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định.
4.    BN L.T.Q, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. Địa chỉ thường trú: Mỹ Lý, Kỳ Sơn. BN là giáo viên trường Mầm nom bản Xằng Trên, Mỹ Lý, Kỳ Sơn. BN có tiếp xúc với BN Q.T.Đ (Con Cuông) được công bố ngày 10/12. Ngay sau khi BN nhận được thông tin BN Q.T.Đ có kết quả khẳng định dương tính, BN đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng. 
5.    BN L.T.T, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. Địa chỉ thường trú: Keng Đu, Kỳ Sơn. BN là giáo viên trường Mầm nom Trường Chính, Keng Đu, Kỳ Sơn. BN có tiếp xúc với BN Q.T.Đ (Con Cuông) được công bố ngày 10/12. Ngay sau khi BN nhận được thông tin BN Q.T.Đ có kết quả khẳng định dương tính, BN đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng. 
6.    BN T.Đ.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Nghi Trung, Nghi Lộc. Ngày 10/11 BN được làm test nhanh định kỳ tại cơ quan cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV Quân Y 4 cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
7.    BN N.V.N, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tăng Thành, Yên Thành. BN làm việc tại Công ty may An Hưng (Yên Thành). Ngày 10/11 BN được làm test nhanh định kỳ tại công ty cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: Mệt mỏi.
8.    BN M.T.K.H, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 8/12 BN có triệu chứng ho, rát họng, mệt mỏi, ngày 10/12 BN gọi Trung tâm xét ngiệm dịch vụ đến nhà lấy mẫu làm XN cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được TYT đến lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. 
9.    BN L.T.N, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
10.    BN V.T.L, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
11.    BN L.V.L, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
12.    BN L.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
13.    BN L.T.Y.N, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
14.    BN S.T.H.M, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
15.    BN L.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
16.    BN L.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
17.    BN L.T.N.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
18.    BN L.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
19.    BN V.T.Đ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
20.    BN L.V.X, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
21.    BN L.V.M, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
22.    BN V.V.H, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
23.    BN L.T.H, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
24.    BN L.V.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
25.    BN L.T.Đ, nam, sinh 1958. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
26.    BN L.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ:Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
27.    BN L.V.M, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
28.    BN L.T.P, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
29.     BN L.T.Đ, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
30.    BN V.V.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Piềng Khử, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
31.    BN V.V.D, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC . cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng mệt mỏi.  

Ảnh minh họa.

32 ca đã được cách ly từ trước, gồm

32.    BN N.T.L, nữ, sinh năm 1967. Địa chỉ: TT Con Cuông, Con Cuông. BN là F1 của BN Q.T.Đ đã được công bố trước đó. BN có triệu chứng: Đau đầu. 
33.    BN N.N.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Nghi Ân, TP Vinh. BN là F1 của BN N.D.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Ho, sốt, mất vị giác. 
34.    BN H.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.C.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Ho, đau họng. 
35.    BN Đ.C.H, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.C.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
36.    BN N.T.M, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.U đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
37.    BN V.V.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Châu Phong, Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
38.    BN L.T.H.H, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.K.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
39.    BN V.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.K.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: sốt, ho, mệt mỏi.
40.    BN L.V.M, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.T.K.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
41.    BN S.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
42.    BN N.T.A, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.B.A đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
43.    BN N.T.N, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Công thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.V.S đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng:  Ho, sổ mũi.
44.    BN N.T.C, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.V.S đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng:  Ho, sổ mũi.
45.    BN P.T.V, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN P.T.K.A đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng:  Ho, sổ mũi.
46.    BN N.T.B, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.C.C đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng:  Sốt, rát họng. 
47.    BN H.V.D, nam, sinh 1953. Địa chỉ: Nghi Thái, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.V.C đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng ho.
48.    BN L.B.L, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Phong, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.Q.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng ho, rát họng.
49.    BN T.V.K, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN T.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly. BN không có triệu chứng.
50.    BN H.S.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN đi từ Vũng Tàu về ngày 3/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
51.    BN H.Đ.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN đi từ Vũn Tàu về ngày 3/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
52.    BN H.Đ.V, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN đi từ Vũn Tàu về ngày 3/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
53.    BN N.V.B, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Thanh An, Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về ngày 9/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
54.    BN Đ.T.X, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 9/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
55.    BN N.D.H, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Trung Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về ngày 10/12. BN được cách ly. BN không có triệu chứng.
56.    BN P.T.Đ, nữ, sinh năm 1954. Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành. BN đi từ Đồng Nai về đến Yên Thành ngày 8/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho.
57.    BN H.T.H, nữ, sinh năm 1954. Địa chỉ:Thị trấn Con Cuông, Con Cuông. BN từ TP HCM về đến Con Cuông ngày 7/11. BN không có triệu chứng. 
58.    BN C.V.T, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Trang, Hoàng Mai. BN đi từ TP HCM về ngày 10/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
59.    BN T.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Nghĩa lâm, Nghĩa Đàn. BN đi từ Cần Thơ về ngày 10/12. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng rát họng.
60.    BN N.T.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. BN là lái xe tải đường dài đi từ Sóc Trăng về Nghệ An ngày 7/12. BN đươc cách ly BN có triệu chứng mệt mỏi, rát họng.
61.    BN B.T.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Tây Sơn, Hà Nội. BN về Nghệ An làm việc ngày 10/12. Ngay sau khi BN đến Nghệ An, BN cùng đoàn đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
62.    BN L.H.T, nam, sinh năm 1977. Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội. BN về Nghệ An làm việc ngày 10/12. Ngay sau khi BN đến Nghệ An, BN cùng đoàn đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
63.    BN Đ.C.T, nam, sinh năm 1977. Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội. BN về Nghệ An làm việc ngày 10/12. Ngay sau khi BN đến Nghệ An, BN cùng đoàn đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục