12/11/2021 8:15 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 12/11), Nghệ An ghi nhận 49 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2  tại 10 địa phương (Nghi Lộc: 20, Hưng Nguyên: 10, Quỳ Hợp: 06, Quỳnh Lưu: 04 , Quế Phong: 03, Nam Đàn: 02, Nghĩa Đàn: 01, Quỳ Châu: 01, TP Vinh: 01, Yên Thành: 01). Trong đó, có 13 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 10, Hưng Nguyên: 03), 36 ca đã được cách ly từ trước (29 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

13 ca cộng đồng, gồm:

1. BN N.V.Đ, nam, sinh 1970. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.D.H (Nghi Diên, Nghi Lộc) đã được công bố bản tin sáng nay. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
2. BN H.T.P, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN là vợ của BN N.V.Đ được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
3. BN N.V.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 6, Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.Đ được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4. BN L.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
5. BN N.V.H, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Xã Đoài Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6.  BN N.T.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7.  BN N.L.T.Đ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
8.    BN N.G.B, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghị Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9.    BN N.A.Q, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
10.    BN N.V.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11.  BN N.D.Đ, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
12.  BN N.V.K, nam, sinh 1949. Địa chỉ: Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của L.V.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
13.  BN N.T.T, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.V.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Khu vực cách ly dịch Covid-19 tại phường Trung Đô, TP Vinh.

29 ca là F1, gồm:

14.    BN P.Đ.N, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Trung đô, TP Vinh. BN là F1 của BN V.V.H (Hà Tĩnh) đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BV Quân Y 4, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15.    BN N.T.P, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 BN H.Đ.T (sinh 2012) đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu XN gửi BVĐK Tỉnh. Ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16.    BN N.H.H, nam, sinh 1950. Địa chỉ: Nghi Trung, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẩu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17.    BN N.H.T, nam, sinh 1965. Địa chỉ:  Nghi Trung, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
18.    BN N.Đ.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Xuân Tân, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là con và là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
19.    BN N.H.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 5, Nam Anh, Nam Đàn. BN là con và là  F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần XN đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20.    BN L.V.T, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
21.    BN B.V. N, Nam, sinh 1968. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
22.    BN N.X.S, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
23.    BN L.V.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
24.    BN B.Đ.T, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
25.    BN V.T.Đ, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 cuả Đ.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu PCR lần 2 gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2. 
26.    BN Đ.T.Đ, nữ, sinh năm 1950. Địa chỉ: Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN lần 2 khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2. 
27.    BN N.K.L, nam, sinh năm 2006. Địa chỉ: Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An. BN là F1 của V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN  được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2. 
28.    BN N.T.T.L, nữ ,sinh năm 2010. Địa chỉ: xóm Đông Nam, Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của V.H.L đã được công bố trước đó. Ngày 05/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2. 
29.    BN T.D.D , nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. BN là F1 của N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 BN được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
30.    BN N.K.H, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xóm 7,  Nghi Phương, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 BN được cách ly và lấy mẩu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
31.    BN N.Đ.L, nam, sinh 1954. Địa chỉ:  Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
32.    BN N.T.H, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Long Xá, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
33.    BN N.V.S , nam, sinh 1967. Địa chỉ: Long Xá, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
34.    BN P.T.G, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Phúc Hòa, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là trường hợp F1. Ngày 6/11 BN được cách ly tại nhà và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 
35.    BN N.T.T.L, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 9, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.N.H đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính.  Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
36.    BN T.Q.C, nam, sinh 1969. Địa chỉ:  Xóm 2, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN H.V.K đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BV Sản nhi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
37.    BN T.V.H , nam, sinh 1977. Địa chỉ:  Xóm 7, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN H.V.K đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BV Sản nhi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
38.    BN A.V.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ:  Xóm 7, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của L.T.Đ đã được công bố trước đó.  BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BV Sản nhi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.
39.    BN N.T.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 8/11 BN được cách ly tại nhà. BN được lấy mẫu lại gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
40.    BN P.T.N.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. BN là F1 của L.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu lại gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
41.    BN N.T.H.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là trường hợp F1 tại BVDC số 3. BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh. Ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
42.    BN H.V.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN là trường hợp F1 tại BVDC số 3. BN được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh. Ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7 ca từ các tỉnh miền Nam về, gồm:

43.    BN B.T.V, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Trung Bắc, Quang Thành, Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 09/11. BN được cách ly tập trung. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
44.    BN L.V.T, nam sinh 1973. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. BN đi từ Bến Tre về Quế Phong ngày 29/10. BN được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 
45.    BN K.H.H, nam, sinh: 1977. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. BN đi từ Bến Tre về Quế Phong ngày 29/10. BN được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 
46.    BN L.V.C, nam  sinh 1996. Địa chỉ; Thông Thụ, Quế Phong. BN đi từ Đồng Nai về Quế Phong ngày 3/11. BN được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu XN  lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 
47.    BN N.T.H, nữ 1998. Địa chỉ; Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh đi từ TPHCM về Quỳnh Lưu ngày 8/11. BN được cách ly tại nhà. Ngày 8/11 BN được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
48.    BN N.T.L, nữ 1994. Địa chỉ: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh đi từ TPHCM về Quỳnh Lưu ngày 8/11. BN được cách ly tại nhà và được lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
49.    BN L.V.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Kèn, Châu Lộc, Quỳ Hợp. BN từ Đồng Nai về Quỳ Hợp ngày 9/11. BN được cách ly tại khu cách ly tập trung. Ngày 11/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục