12/12/2021 7:31 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/12), Nghệ An ghi nhận 50 ca dương tính mới với vi rút sars-Cov-2 tại 11 địa phương (Quế Phong: 20, Quỳnh Lưu: 9, Hưng Nguyên: 5, TP.Vinh: 3, Tân Kỳ: 3, Yên Thành: 3, Diễn Châu: 2, Nam Đàn: 2, Thanh Chương: 1, Anh Sơn: 1, Hoàng Mai: 1). Trong đó có 11 ca cộng đồng ( Quế Phong: 9, Quỳnh Lưu: 1, Vinh: 1), 1 ca lái xe đường dài, 38 ca đã được cách ly từ trước (31 ca là F1, 5 ca từ các tỉnh miền nam về, 2 ca từ nước ngoài về). Ghi nhận 8 ca có triệu chứng, 42 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau: 

11 ca cộng đồng, gồm:

1. BN T.T.L, nữ, sinh 1964. Địa chỉ thường trú: xóm 13, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Địa chỉ hiện tại: khối 8, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 11/12 BN đến BVĐK Quang Thành khám mắt. Tại đây BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
2. BN N.X.T, nam, sinh 1971. Địa chỉ thường trú: khối 16, Hưng Bình, TP.Vinh. BN là F1 của BN D.H.V đã được công bố ngày 10/12. Sáng 11/12, BN đến TYT Hưng Bình khai báo. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho. 
3. BN B.M.Q, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do có liên quan đến các ca nhiễm trước đó cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
4. BN T.T.P, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN B.M.Q được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
5. BN B.V.H, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN B.M.Q được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
6. BN V.T.H, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN B.M.Q được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
7. BN L.T.N.L, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do có liên quan đến các ca nhiễm trước đó cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
8. BN N.T.T, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
9. BN L.T.P, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. BN không có triệu chứng.
10. BN L.T.N, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. BN không có triệu chứng. 
11. BN N.V.H, nam, sinh 1991 Địa chỉ: Phương Tiến 2, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.L được công bố cùng lúc. Sáng ngày 11/12 BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. BN không có triệu chứng. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên.

38 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

12. BN Đ.T.Q.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Hưng Dũng, Vinh. BN là F1 của BN N.S.T.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tại BVDC số 3. BN không có triệu chứng. 
13. BN Đ.C.L, nam, sinh 1958. Địa chỉ: khối 5, thị trấn Diễn Châu, Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho.
14. BN H.N.T.A, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 11, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.X đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sốt, sổ mũi. 
15. BN H.T.V, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm 11, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.X đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
16. BN N.N.U, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xóm 11, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.X đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sốt, sổ mũi. 
17. BN Đ.Q.S, nam, sinh 1977. Địa chỉ: thôn Lam Giang, Thanh Giang, Thanh Chương. BN là F1 của BN Đ.Q.D đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
18. BN N.M.Q, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xóm Thọ Toán, Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.V.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho, sốt. 
19. BN P.T.L, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Kim Đông, Nghi Ân, Vinh. BN là F1 của BN P.Đ.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho. 
20. BN Đ.T.P, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
21. BN H.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
22. BN T.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
23. BN T.T.H, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
24. BN C.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
25. BN T.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
26. BN L.T.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Trang, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, đau rát họng. 
27. BN H.T.C, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Diễn Tân, Diễn Châu. BN là F1 của BN H.N.B.V đã được công bố trước đó. BN cách ly tại BVDC số 8. BN không có triệu chứng.
28. BN Đ.T.L, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN D.Đ.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
29. BN D.M.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN D.Đ.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
30. BN D.T.V, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN D.Đ.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
31. BN D.Q.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN D.Đ.L đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
32. BN N.G.H, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Phương Tiến 2,Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN H.T.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
33. BN L.Q.V,  nam, sinh 2008. Địa chỉ: Phương Tiến 1, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
34. BN H.Q.B,  nam, sinh 2008. Địa chỉ: Long Quang, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
35. BN V.T.Q, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Na Sành, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN H.T.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
36. BN L.T.K,  nam, sinh 2008. Địa chỉ: Na Sành,Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
37.  BN M.H.Đ,  nam, sinh 2008. Địa chỉ: Na Cày, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
38. BN V.T.H.H,  nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Na Bón, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.T.N.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
39. BN L.H.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Bản Đan,Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.Đ.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
40. BN Q.Đ.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN H.T.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
41. BN H.T.D, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Piếng Cu, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN H.T.T.T đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
42. BN L.T.B.T, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN L.Đ.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
43. BN P.V.B, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Đô Thành, Yên Thành. BN đi TP. Hồ Chí Minh về ngày 8/12. BN cách ly tập trung tại khu cách ly xã Đô Thành. BN không có triệu chứng. 
44. BN H.A.K, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Tân Đức, Tân Thành, Yên Thành. BN đi Vũng Tàu về ngày 8/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
45. BN H.T.H.L, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Tân Đức, Tân Thành, Yên Thành. BN đi Vũng Tàu về ngày 8/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
46. BN N.T.H, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: thôn 8, Long Sơn, Anh Sơn. BN đi TP. Hồ Chí Minh về ngày 3/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
47. BN L.V.P, nam, sinh 1979. Địa chỉ: xóm Tân Giang, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN đi Vũng Tàu về ngày 3/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
48. BN L.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa. BN đi Lào về ngày 10/12. BN cách ly tập trung tại cơ sở cũ của BCHQS Nam Đàn. BN không có triệu chứng. 
49. BN Đ.V.D, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. BN đi Indonesia về đã hoàn thành cách ly tập trung tại Long An 14 ngày. Ngày 6/12, BN trở về địa phương được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
50. BN L.Đ.Q, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 6, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là lái xe đường dài tuyến Bắc Nam. BN đi từ Sài Gòn về ngày 11/12. Ngay sau khi về, BN đến TYT khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính. BN được cách ly và lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục