16/12/2021 7:27 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 16/12), Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Nghĩa Đàn: 10, Con Cuông: 7, Yên Thành: 6, TP.Vinh: 5, Tương Dương: 4, Quỳnh Lưu: 4, Đô Lương: 3, Hưng Nguyên: 3, Nghi Lộc: 3, Thanh Chương: 3, Nam Đàn: 2, Quế Phong: 1). Trong đó có 15 ca cộng đồng ( Nghĩa Đàn: 10, Con Cuông: 1, TP.Vinh:1, Hưng Nguyên: 1, Nghi Lộc: 1, Nam Đàn: 1), 36 ca  đã được cách ly từ trước (32 ca là F1, 3 ca từ các tỉnh miền nam về, 1 ca từ tỉnh khác về). Ghi nhận 23 ca có triệu chứng, 28 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

15 ca cộng đồng, gồm:

1. BN H.M.T, nam, sinh 2002. Địa chỉ: khối 2, thị trấn Con Cuông, Con Cuông. Ngày 15/12 do có triệu chứng sốt nhẹ, ngạt mũi, mất vị giác nên BN đến BVĐK Tây Nam test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
2. BN H.H.H, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
3. BN L.Đ.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
4. BN Đ.T.P, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
5. BN Đ.B.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh trường tiểu học Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
6. BN L.T.L, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm Sơn Hải, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
7. BN L.T.T, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, sốt. 
8. BN L.G.V.A, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh trường mầm non Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
9. BN N.T.H, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm Sơn Hải, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
10. BN N.T.D, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
11. BN N.N.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm Sông Lim, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh Trường THCS Nghĩa Lộc. Ngày 15/12, BN được TYT test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
12. BN P.T.S, nam, sinh 1989. Địa chỉ: khối 8, Hà Huy Tập, TP.Vinh. Ngày 16/12 do có triệu chứng sốt nhẹ nên đến BV Thái Thượng Hoàng test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.
13. BN V.T.P, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xóm 2, Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên. Ngày 7/12-14/12, BN xuất hiện mệt mỏi, ho, sốt nhẹ tự dùng thuốc ở nhà. Chiều 15/12, BN cảm thấy khó thở  nên đến TYT khám, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được chuyển xuống Trung tâm Nhiệt đới, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
14. BN P.T.T, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội. Địa chỉ hiện tại: Kho Bình Phát, KCN Nam Cấm, Nghi Lộc. Ngày 9/12, BN đi từ Hà Nội về KCN Nam Cấm. Ngày 16/12 do có triệu chứng mệt mỏi, đau họng và tiếp xúc với trường hợp nghi ngờ nên BN đến BV Thái Thượng Hoàng test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.
15. BN P.V.L, nam, sinh 1988. Nghề nghiệp: Công nhân công ty VISIP. Địa chỉ: xóm 4, Nam Thanh, Nam Đàn. Ngày 15/12 BN được công ty lấy mẫu sàng lọc gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 

Ảnh minh họa.

36 ca  đã được cách ly từ trước, gồm:

16. BN C.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
17. BN K.V.H, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
18. BN K.V.T, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Nhôn Mai, Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
19. BN N.T.Đ, nam, sinh 1952. Địa chỉ: Thanh Thịnh, Thanh Chương. BN là F1 của BN P.T.P đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ớn lạnh, ho. 
20. BN N.T.T, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Thanh Thịnh, Thanh Chương. BN là F1 của BN P.T.P đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ớn lạnh, ho.
21. BN N.T.O, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.Q.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
22. BN T.H.Đ, nam, sinh 2014. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
23. BN H.N.L, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Đ.V.D đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, mất vị giác.
24. BN C.T.M, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Bắc Sơn 2, Nghi Quang, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.B.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, mệt mỏi. 
25. BN N.V.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN B.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
26. BN Đ.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 2, Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
27. BN N.M.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.T.T đã được công bố cùng lúc. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
28. BN N.T.T, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: xóm 8, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sốt, rát họng..
29. BN N.T.T, nam, sinh 1955. Địa chỉ: xóm 8, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sốt, rát họng.
30. BN N.T.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xóm 8, Thượng Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, sốt, rát họng. 
31. BN L.T.N, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Khối 5, thị trấn Con Cuông, Con Cuông. BN là F1 của BN L.V.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại UBND xã Lạng Khê. BN có triệu chứng: ngạt mũi.
32. BN K.V.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: bản Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN K.V.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại UBND xã Lạng Khê. BN có triệu chứng: ngạt mũi.
33. BN N.V.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Con Cuông, Con Cuông. BN là F1 của BN H.A.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại UBND xã Lạng Khê. BN không có triệu chứng.
34. BN V.T.X, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: bản Bong, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN Đ.V.T đã được công bố trước đó BN đã được cách ly tại UBND xã Lạng Khê. BN có triệu chứng: ngạt mũi. 
35. BN L.T.H, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: bản Piềng Khử, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN Đ.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại UBND xã Lạng Khê. BN có triệu chứng: ngạt mũi. 
36. BN L.B.T, nam, sinh 2003. Địa chỉ: bản Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. BN là F1 của BN L.H.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại Trường Mầm non Chôm Lôm. BN không có triệu chứng.
37. BN D.D.Q, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Hưng Bình, Vinh. BN là F1 của BN N.G.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại Trường CĐSP. BN có triệu chứng: hắt hơi, sổ mũi. 
38. BN N.T.L, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm 19, Nghi Phú, TP.Vinh. BN là F1 của BN N.T.L.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
39. BN H.T.T.N, nữ, sinh 2004. Địa chỉ thường trú: xóm Kim Liên, xã Nghi Liên, TP.Vinh. Địa chỉ tạm trú: Khối 6, Cửa Nam, Vinh. BN là F1 của BN L.V.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại Trường CĐSP. BN có triệu chứng: sốt nhẹ, rát họng. 
40. BN B.T.V, nữ, sinh 2014. Địa chỉ thường trú: khối Đông Lâm, Hưng Dũng, TP.Vinh. BN là F1 của BN N.T.M.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: đau họng, nhức đầu.
41. BN H.T.N.A, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 1, Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN H.T.A.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi. 
42. BN P.T.N, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xóm 1, Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN H.T.A.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho, rát họng, đau đầu, mệt mỏi. 
43. BN N.V.S, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 1, Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.X.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: sổ mũi. 
44. BN P.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 1, Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.X.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
45. BN P.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.X.B đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 
46. BN L.V.K, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Bon, thị trấn Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của BN V.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: ho, sốt nhẹ. 
47. BN N.T.H, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
48. BN K.M.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xiêng My, Tương Dương. BN đi từ Bình Phước về ngày 6/12. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.
49. BN T.N.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xuân Lâm, Nam Đàn. BN đi từ Khánh Hòa về ngày 8/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
50. BN L.V.H, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Nghi Văn, Nghi Lộc. BN đi từ Đồng Nai về ngày 10/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
51. BN V.V.T, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Đồng Thành, Yên Thành. BN đi từ Hà Nội về ngày 15/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: sổ mũi. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục