17/12/2021 7:54 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h ngày 17/12), Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với vi rút Sars- CoV-2 tại 15 địa phương (Quỳnh Lưu: 15; Nghĩa Đàn: 15; Đô Lương: 8, TP.Vinh: 6, Quế Phong: 4, Con Cuông: 4, Thanh Chương: 4, Quỳ Châu: 3, Anh Sơn: 1, Nam Đàn: 1, Diễn Châu: 1, Kỳ Sơn: 1, Nghi Lộc: 1, Quỳ Hợp: 1, Tân Kỳ: 1). Trong đó có 25 ca cộng đồng (Nghĩa Đàn: 14, TP.Vinh: 5, Đô Lương: 4, Thanh Chương: 2), 41 ca đã được cách ly từ trước (33 ca là F1, 7 ca từ các tỉnh miền nam về, 1 ca từ tỉnh khác về).  Ghi nhận 28 ca có triệu chứng, 38 ca không có triệu chứng.

Trong ngày có 121 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 5.125 BN. Lũy tích số BN tử vong: 32 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.058 BN.

Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau:

25 ca cộng đồng, gồm:

1.         BN N.T.O, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Khối 6A Thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương. Ngày 16/12 do có triệu chứng sốt nên BN tự test nhanh kết quả nghi ngờ dương tính. Tiếp đó, BN đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính.

2.         BN NTH, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Khối 23 phường Hồng Sơn, TP Vinh. Ngày 16/12 do có triệu chứng mệt mỏi nên BN gọi dịch vụ test nhanh kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi CDC tỉnh Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính.

3.         BN NTH, nữ, sinh 1985 . Địa chỉ xóm 1, Tràng Sơn, Đô Lương. BN tiền sử có tiếp xúc với BN N.S.H đã được công bố trong bản tin sáng 17/12. Ngày 16/12 sau khi được tin BN N.S.H có kết quả test nhanh dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng ngạt mũi, rát họng.

4.         BN NTT, nữ, sinh năm 1974. Địa chỉ: Lưu Thịnh, Lưu Sơn, Đô Lương. BN tiền sử có tiếp xúc với BN NSH đã được công bố trong bản tin sáng 17/12. Ngày 16/12 sau khi được tin BN NSH có kết quả test nhanh dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, ho, mệt mỏi.

5.         BN NTH, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Yên Thế, Yên Sơn, Đô Lương. BN tiền sử có tiếp xúc với BN NSH đã được công bố trong bản tin sáng 17/12. Ngày 16/12 sau khi được tin BN NSH có kết quả test nhanh dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, rát họng.

6.         BN NTHL, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xóm Hoa Trường, xã Yên Sơn, Đô Lương. BN tiền sử có tiếp xúc với BN NSH đã được công bố trong bản tin sáng 17/12. Ngày 16/12 sau khi được tin BN NSH có kết quả test nhanh dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng sổ mũi, giảm khứu giác, mệt mỏi.

7.         BN HTAN, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 16/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

8.         BN NTT, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

9.         BN LAT, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 16/12 BN được lấy mẫu gửi gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

10.       BN BLAT, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 16/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

11.       BN HDK, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

12.       BN LPT, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

13.       BN HLNA, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

14.       BN LTT, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

10.       BN BLAT, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 16/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

11.       BN HDK, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

12.       BN LPT, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

13.       BN HLNA, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

14.       BN LTT, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. BN là học sinh học tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc. Ngày 14/12 BN ĐTS là giáo viên dạy tại trường có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. BN được cách ly tập trung tại trường mầm non. Ngày 15/12 BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh Dương tính, sau đó được gửi mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

15.       BN BTH, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 16/12 BN đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

16.       BN BTH, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 15/12 BN đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. .

17.       BN PTH, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: xóm Hải Lào, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 16/12 BN đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng sốt.

18.       BN BVT, nam, sinh 1986. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 16/12 BN đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

19.       BN PPL, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Thọ Đông, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 15/12 BN đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

20.       BN LVC, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm Hải Đồng, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Sau khi nghe tin BN ĐTS có kết quả xét nghiệm khẳng định Dương tính. Ngày 16/12 BN đi đến TYT để test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

21.       BN CVH, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. BN thường xuyên lái xe An Bình Tâm tuyến Nam Đàn – Hà Nội. Ngày 17/12 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến Phòng khám đa khoa Tân Thanh, huyện Nam Đàn khám và được lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính.

22.       BN BHT, nam, sinh 1992. Địa chỉ: phường Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN TVQ đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 17/12 sau khi được tin BN TVQ có kết quả dương tính, BN được lấy mẫu XN lần 1 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, đau họng.

23.       BN NTT, nam, sinh 1959. Địa chỉ: Khối 12, phường Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN PTS (Hà Huy Tập, TP Vinh) đã được công bố ngày 16/12. Ngày 17/12 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến BVĐK Cửa Đông khám và được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính.

24.       BN TTH, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: Khối 12, phường Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN PTS (Hà Huy Tập, TP Vinh) đã được công bố ngày 16/12. Ngày 17/12 BN cùng chồng là BN NTT đến BVĐK Cửa Đông khám và được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

Ảnh minh họa.

25.       BN HVHĐ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Khối 12, phường Trường Thi, TP Vinh. BN là cháu của BN NTT, BN TTH được công bố cùng lúc. Ngày 17/12 BN cùng ông, bà đến BVĐK Cửa Đông khám và được lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.

41 ca đã được cách ly từ trước

26.       BN NHMA, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Đô Lương, Đô Lương. BN là con và là F1 của BN NSH được công bố trong bản tin sáng ngày 17/12. BN có triệu chứng sổ mũi.

27.       BN ĐTL, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Đông Thịnh, Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN TAT đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng đau mỏi, rát họng, ho.

28.       BN NTM, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 8, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN NTH đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt, ngạt mũi.

29.       BN NTL, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Thôn Trung Thịnh, xã Thanh Thịnh, Thanh Chương. BN là là F1 của BN PTP được công bố từ trước. BN được cách ly tại Trạm y tế phường Hòa Hiếu. BN có triệu chứng: Mệt mỏi, ho.

30.       BN TQN, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Xóm 1, quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là bố và là F1 của BN TTTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: Mệt mỏi, đau họng.

31.       BN TTTH, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là chị và là F1 của BN TTTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: Mệt mỏi, đau họng.

32.       BN LTL, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là mẹ và là F1 của BN TTTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

33.       BN NVT, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là mẹ và là F1 của BN NTYT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

34.       BN NGB, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Xóm 12, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là mẹ và là F1 của BN NTYT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

35.       BN VMQ, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 2, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN CTY được công bố từ trước. BN được cách ly tại trường mầm non. BN không có triệu chứng.

36.       BN HNA, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NTQ được công bố từ trước. BN được cách ly tại trường mầm non. BN không có triệu chứng.

37.       BN BTTH, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Tân Sơn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN HTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại trường mầm non. BN không có triệu chứng.

38.       BN NTP, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 6, xã Quỳnh Tam , huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN HTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại trường mầm non. BN có triệu chứng ho, đau họng.

39.       BN TTH, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Thôn 5, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN HTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại trường mầm non. BN có triệu chứng sổ mũi, ho, sốt.

40.       BN MTH, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Thôn 1, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NĐT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

41.       BN LTC, nữ, sinh 2002 Địa chỉ: Thôn 1, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NĐT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

42.       BN LVN, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Thôn 5, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN NĐT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng mệt mỏi.

43.       BN ĐXT, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN NTM được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

44.       BN NTD, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, xã Nghi Ân, Tp Vinh. BN là F1 của BN NHD được công bố từ trước. BN được cách ly tại khu phong tỏa xóm Nghi Ân. BN không có triệu chứng.

45.       BN VTL, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Bản Đan, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN QĐT đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

46.       BN LMN, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Phương Tiến 2- Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN LTP đã được công bố trước đó.. BN cách ly tại nhà trong khu vực phong toả. BN không có triệu chứng.

47.       BN HNA, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Na Chạng, Tiền Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN LTL đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà trong khu vực phong toả. BN không có triệu chứng.

48.       BN CVT, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Tam Hợp, Tri Lễ, Quế Phong. BN là F1 của BN MVL đã được công bố trước đó.  BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng

49.       BN KTX, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN LTH đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng ngạt mũi.

50.       BN LVB, nam, sinh 1995. Địa chỉ: bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN QTĐ được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng ho, ngạt mũi. .

51.       BN HTH, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN KLH đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng ngạt mũi, rát họng.

52.       BN KVC, nam, sinh 1988 địa chỉ bản Chôm Lôm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông F1 của BN LTĐ đã được công bố trước đó.  BN đã được cách ly. BN có triệu chứng ngạt mũi, ho.

53.       BN LVĐH, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Kẻ Móng, Châu Bình, Quỳ Châu. BN là F1 của BN LVX được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt, ho.

54.       BN MVT, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Bản Kiềng, Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN MVT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

55.       BN VVT, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Bản Kiềng, Châu Bính, Quỳ Châu. BN là F1 của BN MVT được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

56.       BN NHP, nam, sinh 1952. Địa chỉ: xóm 1, Diễn Tháp, Diễn Châu. BN là trường hợp F1 được cách ly tại Trung tâm bệnh nhiệt đới BVĐK tỉnh. BN không có triệu chứng.

57.       BN NTV, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xóm Trung Phúc Cường, Nam Đàn. BN là trường hợp F1 được cách ly tại bệnh viện dã chiến số 8. BN không có triệu chứng.

58.       BN VVD, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Xóm Na, xã Liên Hợp, Quỳ Hợp. BN là F1 của BN VTH được công bố từ trước. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng ho, sốt.

59.       BN NVB, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Thôn Làng Hoa, xã Phong Thịnh,  huyện Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về ngày 14/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt nhẹ, có ho, sổ mũi.

60.       BN TVH, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm 7, quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu. BN đi từ TP HCM về ngày 14/12. BN cách ly tại trường mầm non. BN không có triệu chứng.

61.       BN HVH, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN đi từ Đồng Nai về ngày 14/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

62.       BN ĐQC, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Xóm Tiền Phong, xã Kỳ Sơn , huyện Tân Kỳ. BN đi từ Đồng Nai về ngày 11/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: nghẹt mũi, ho, mất vị giác.

63.       BN PVGH, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 6, xã Hoa Sơn , huyện Anh Sơn. BN đi từ TP HCM về ngày 11/12. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

64.       BN HHH, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 1, Đà Sơn, huyện Đô Lương. BN từ TP HCM về ngày 14/12. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ngạt mũi. .

65.       BN NVC, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm trống, Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn. BN từ Bình Dương về ngày 16/12. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ngạt mũi.

66.       BN MTT, nữ, sinh 2004, Địa chỉ: Hữu Kiệm, Kỳ Sơn. BN đi từ Hải Phòng về Kỳ Sơn ngày 16/12. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục