19/11/2021 8:07 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 ngày đến 18h00 ngày 19/11), Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 09 địa phương (Nghi Lộc: 11, TX Hoàng Mai: 08, Quỳnh Lưu: 05, Nam Đàn: 02, Diễn Châu: 02, Hưng Nguyên: 01, Nghĩa Đàn: 01, Thái Hòa: 01, Tương Dương: 01). Tất cả các ca đều đã được cách ly từ trước: 23 ca là F1, 04 ca trong vùng phong tỏa, 05 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

1.    BN T.T.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Nghi Thịnh, Nghi Lộc. BN là F1 của BN L.V.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    
2.    BN N.T.A, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nghi Thịnh, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
3.    BN N.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4.    BN N.T.Đ, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5.    BN N.T.H, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    
6.    BN N.C.T, nam, sinh 2010. Địa chỉ: Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
7.    BN N.B.L, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Nghi Hợp, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.X đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Quỳnh Lưu.

8.    BN H.T.N.A, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu XN, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
9.    BN N.V.Ư, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu XN, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
10.    BN N.Q.K, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 18/11 được lấy mẫu XN, ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11.    BN L.B.D, nam, sinh 2013. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12.    BN L.T.M.M, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13.    BN L.H.H, nam, sinh  1979. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
14.    BN L.T.X, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15.    BN L.T.D, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN thường xuyên bán bánh mì trước cổng trường THCS Quỳnh Lập. BN được lấy mẫu XN sàng lọc trong vùng phong tỏa. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
16.    BN P.T.L, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của BN T.V.P được công bố cùng lúc. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
17.    BN T.V.L, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN sống trong khu vực phong tỏa và là F1 của BN T.V.P được công bố cùng lúc. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
18.    BN H.T.B, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.K đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
19.    BN N.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.K đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
20.    BN N.T.V, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Tiến Thủy, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.K đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
21.    BN N.A.K, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
22.    BN N.T.V, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.T.H đã được thông báo trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23.    BN H.V.A.P, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.T.M.S. BN được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
24.    BN N.V.T, nam, sinh 1928. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.V.M.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
25.    BN Đ.V.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Nghĩa Long, Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN Đ.M.A đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 8 và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
26.    BN N.T.G, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.Đ  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.    
27.    BN T.Q.M, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Quang Tiến, TX Thái Hòa. BN là F1 của BN B.Đ.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
28.    BN T.V.P, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN đi từ Bình Dương về Hoàng Mai về ngày 18/10. BN được cách ly và lấy mẫu. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
29.    BN Đ.C.C, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Diễn Trung, Diễn Châu. BN đi từ Phú Quốc về Diễn Châu ngày 9/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
30.    BN C.V.K, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Diễn Thành, Diễn Châu. BN đi từ Bình Dương về Diễn Châu ngày 16/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
31.    BN V.T.N, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Lưu Kiền, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
32.    BN N.Đ.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Nghi Hưng, Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về đến Nghi Lộc ngày 7/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi CDC. Ngày 19/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
 
 Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục