21/11/2021 8:00 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 21/11), Nghệ An ghi nhận 31 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 11 địa phương (Nghi Lộc: 14, Nam Đàn: 3, Hưng Nguyên: 3, Yên Thành: 3, TP.Vinh: 2, Tương Dương: 1, Hoàng Mai: 1, Quỳnh Lưu: 1, Anh Sơn: 1, Diễn Châu:1, Qùy Châu:1). Trong đó có 1 ca cộng đồng tại Hưng Nguyên, 11 ca trong khu vực phong toả, 1 ca lái xe đường dài, 18 ca  đã được cách ly từ trước (12 ca là F1, 6 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

Ca cộng đồng tại Hưng Nguyên là:

1.    BN N.T.D, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. BN buôn bán ở khu vực đền Ông Hoàng Mười (xóm 5, Hưng Thịnh). Ngày 21/11, BN đến BVĐK Cửa Đông xét nghiệm, chiều 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

12 ca là F1, gồm:

2. BN N.V.N, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm Xuân Sơn, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN T.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
3. BN N.H.B, nam, sinh 1955. Địa chỉ: xóm Xuân Tân, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4. BN N.Đ.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Xuân Thành, Nam Xuân, Nam Đàn. BN là F1 của BN N.H.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5. BN L.Q.T, nam, sinh 2021. Địa chỉ tạm trú: Bến Thủy, TP.Vinh. BN là con của BN L.M.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6. BN P.T.T.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: khối 12, Trung Đô, TP.Vinh. BN là con của BN P.Đ.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
7. BN T.T.T, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
8. BN C.T.G, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm 3, Diễn Thành, Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tại Khách sạn Công đoàn. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Ung bướu, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
9. BN L.A.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Trung, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.G.B đã được công bố trước đó. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
10. BN N.T.P, nữ, sinh 1941. Địa chỉ: Xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
11. BN N.V.N, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.V.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12. BN Nguyễn Thị Ngọc, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Nguyễn Thị Toàn đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN đã tiêm 1 mũi vắc xin COVID-19.
13. BN N.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm 3, Phúc Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN P.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. Ngày 20/11 BN được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Nghi Lộc.

11 ca trong khu vực phong toả, gồm:

14. BN N.H.Y, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
15. BN N.T.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
16. BN M.D.D, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
17. BN H.T.Đ, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
18. BN T.B.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
19. BN T.T.D, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20. BN T.T.T, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
21. BN T.T.H, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
22. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
23. BN N.N.C, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa, là con gái BN Đ.T.H, được công bố cùng lúc. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24. BN H.T.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Xóm Bắc Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 20/11 BN test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính, nên được lấy mẫu gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

6 ca từ các tỉnh miền Nam về:

25. BN P.T.H, nam, sinh 1982. Địa chỉ: xóm 4, Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. BN đi từ Bình Thuận về tới Hưng Nguyên ngày 17/11. BN đã được cách ly. Ngày 20/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
26. BN L.V.T , nam, sinh 2000. Địa chỉ: Lượng Minh, Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về tới Tương Dương ngày 16/11. BN đã được cách ly. Ngày 20/11, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, sáng 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
27. BN N.V.T , nam, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Quỳnh Lưu ngày 14/11. BN đã được cách ly. Ngày 20/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
28. BN H.G.H , nam, sinh 2017. Địa chỉ: Thôn 1, Phúc Sơn, Anh Sơn. BN đi từ Khánh Hòa về tới Anh Sơn ngày 13/11. BN đã được cách ly. Ngày 20/11, BN được lấy mẫu XN gửi BV Quân Y 4, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
29. BN P.T.H , nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Quang Trung, Long Thành, Yên Thành. BN đi từ Đồng Nai về tới Yên Thành ngày 13/11. BN đã được cách ly. Ngày 20/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
30. BN L.V.C.H, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: xóm Quang Trung, Long Thành, Yên Thành. BN đi từ Đồng Nai về tới Yên Thành ngày 13/11. BN đã được cách ly. Ngày 20/11, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 21/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Ca lái xe đường dài là:

31. BN N.D.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Đồng Phầu, Châu Bình, Qùy Châu. BN là lái xe đường dài tuyến Bắc Nam. BN đi từ TP.Hồ Chí Minh về tới TP.Vinh sáng ngày 21/11. Ngay sau đó, BN tới BVĐK Cửa Đông xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục