21/12/2021 8:33 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 21/12), Nghệ An ghi nhận 91 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Nghĩa Đàn: 25, Thanh Chương: 16,  Qùy Hợp: 11, Đô Lương: 9, TP.Vinh: 8, Quỳnh Lưu: 7, Hoàng Mai: 4, Nam Đàn: 3, Anh Sơn: 2, Hưng Nguyên: 2, Nghi Lộc: 2, Yên Thành: 1, Diễn Châu: 1 )  Trong đó có 24 ca cộng đồng (Thanh Chương: 9, Nghĩa Đàn: 5, Quỳnh Lưu: 3, Nam Đàn: 2, Hưng Nguyên: 2, Yên Thành: 1, Đô Lương: 1, Vinh: 1), 26 ca trong khu vực phong toả, 41 ca đã được cách ly từ trước (31 ca là F1, 8 ca từ các tỉnh miền nam, 2 ca từ tỉnh khác về). Ghi nhận 20 ca có triệu chứng, 71 ca không có triệu chứng.

Ảnh minh họa.

Thông tin cụ thể 24 ca cộng đồng như sau: 

1. BN N.T.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: xóm Phượng Hoàng, Long Xá, Hưng Nguyên. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin bạn có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

2. BN N.V.Q, nam, sinh 2011. Đị chỉ thường trú: xóm Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. Địa chỉ hiện tại: xóm 1, Xuân Lam, Hưng Nguyên. BN là học sinh trường tiểu học Long Xá. Chiều ngày 19/12, BN nghe tin BN N.Q.H có kết quả dương tính nên BN được người nhà đưa đến TYT Long Xá khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

3. BN N.T.M.A, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xóm Trung Cửu, Hùng Tiến, Nam Đàn. BN đi từ Hà Nội về ngày 17/12. BN chưa được cách ly. Tối ngày 19/12, BN có triệu chứng đau họng, sổ mũi, được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

4. BN N.K.P, nam, sinh 1999. Địa chỉ: xóm 6, Nam Thanh, Nam Đàn. BN đi từ Nhật Bản về Việt Nam đã hoàn thành cách ly tập trung ngày 11/12. Ngày, 12/12, BN trở về địa phương, cách ly tại nhà. Tuy nhiên quá trình cách ly BN vẫn tiếp xúc nhiều người..

5. BN N.Đ.H, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Ngày 20/12, BN có triệu chứng sốt, đau đầu, ho, rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 

6. BN N.T.H, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN N.Đ.H có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

7. BN L.C.T, nam, sinh 1945. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN N.Đ.H có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

8. BN N.V.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN N.Đ.H có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

9. BN L.V.L, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN N.Đ.H có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

10. BN V.V.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN N.Đ.H có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

11. BN L.H.C, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Ngày 20/12, BN có triệu chứng sốt, đau đầu, ho, rát họng nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

12. BN N.V.M, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN L.H.C có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

13. BN L.C.A, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Nam Phong, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Chiều ngày 20/12, BN nghe tin BN L.H.C có kết quả test nhanh dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

14. BN N.T.G, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Nghĩa Nhân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn. BN là học sinh lớp 7A1 trường THCS Hưng Thịnh. Chiều ngày 19/12, BN nghe tin dì là BN L.T.H có kết quả dương tính nên đến TYT khai báo. Tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

15. BN H.L.T.A, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Nghĩa Nhân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn. BN là bạn cùng lớp với BN N.T.G được công bố cùng lúc. Chiều ngày 19/12, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

16. BN N.H.A, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm Găng, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn. BN là bạn cùng lớp với BN N.T.G được công bố cùng lúc. Chiều ngày 19/12, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

17. BN Đ.L.N, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn. BN là bạn cùng lớp với BN N.T.G được công bố cùng lúc. Chiều ngày 19/12, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

18. BN N.M.U, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Đồng Sim, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn. BN là bạn cùng lớp với BN N.T.G được công bố cùng lúc. Chiều ngày 19/12, BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

19. BN T.T.B, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Tràng Kiều, Thịnh Thành, Yên Thành. BN là công nhân công ty may Minh Anh (Đô Lương). Ngày 20/12, BN được test nhanh sàng lọc tại công ty cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, sổ mũi.

20. BN N.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 1, Lam Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN H.T.L  đã được công bố ngày 18/12. Ngày 19/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 

20. BN N.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 1, Lam Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN H.T.L  đã được công bố ngày 18/12. Ngày 19/12, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 

21. BN N.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: xóm 5, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Buôn bán. BN là F1 của BN N.T.N đã được công bố ngày 19/12. Ngày 20/12, BN ra TYT khai báo, được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: ho, rát họng. 

22. BN Đ.T.D, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: xóm 5, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. Nghề nghiệp: Buôn bán. Ngày 20/12, BN nghe tin BN T.T.L có kết quả dương tính nên ra TYT khai báo, được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

23. BN B.D.L, nam, sinh 1968. Địa chỉ: xóm 5, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu. BN là chồng của BN Đ.T.D đã công bố cùng lúc. Ngày 20/12, sau khi vợ BN có kết quả test nhanh dương tính, BN được TYT lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

24. BN P.N.H, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Trường Phúc, Hưng Phúc, TP.Vinh. BN là F1 của BN N.T.B.N đã được công bố ngày 19/12. Ngày 20/12, BN được lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: mệt mỏi. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục