23/01/2022 7:47 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 23/01/2022), Nghệ An ghi nhận 166 ca dương tính mới với Sars-CoV-2 tại 20 địa phương (Tp Vinh: 31, Nghi Lộc: 19, Quỳnh Lưu: 18, Thanh Chương: 18, Diễn Châu: 12, Hoàng Mai: 10, Nam Đàn: 8, Quế Phong: 8, Nghĩa Đàn: 7, Đô Lương: 6, Kỳ Sơn: 6, Quỳ Hợp: 6, Quỳ Châu: 4, Hưng Nguyên: 3, Tương Dương: 2, Yên Thành: 2, Anh Sơn: 2, Con Cuông: 2, Tân Kỳ: 1, Thái Hòa: 1). Trong đó có 40 ca cộng đồng tại 8 địa phương (Nghi Lộc: 11, Thanh Chương: 10, Tp Vinh: 9, Hoàng Mai: 5, Nam Đàn: 2, Quỳ Châu: 1, Diễn Châu: 1, Đô Lương: 1); 126 ca đã được cách ly từ trước (56 ca là F1, 65 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 5 ca trong khu cách ly). Ghi nhận 97 ca có triệu chứng, 69 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. BN PTC, Nữ, sinh 1985. Địa chỉ: CC Hadico 30, Nghi Phú, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng sốt nhẹ, ho và đau đầu nên đến BVĐK Cửa đông xét nghiệm cho kết quả dương tính. 
2. BN NTTH, Nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Xóm 18, Nghi Phú, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng sốt nhẹ, ho và đau đầu nên đến BVĐK Cửa đông xét nghiệm cho kết quả dương tính. 
3. BN VHA, Nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Yên Toàn, Hà Huy Tập, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
4. BN NTG, Nữ, sinh 1989. Địa chỉ: Tân Tiến, Hưng Bình, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng cảm cúm, sốt nhẹ nên đến BVĐK Cửa đông xét nghiệm cho kết quả dương tính. 
5. BN CTTM, Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Tân Lâm, Hưng Dũng, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
6. BN NTTH, Nữ, sinh 1974. Địa chỉ: Khối 14, Trường Thi, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng đau ho, sốt, khó thở nên gọi dịch vụ tại Phòng Khám Lạc Việt đến nhà để xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính.
7. BN LTC, Nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Xóm 3, Hưng Chính, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 

Ảnh minh họa.

8. BN PTN, Nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Khối 11, Lê Lợi, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng ho, sốt nhẹ nên đến BVĐK Cửa đông xét nghiệm cho kết quả dương tính. 
9. BN NKH, Nam, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 15, Nghi Phú, Tp Vinh. Ngày 23/1 BN có triệu chứng ho, tức ngực, mất khứu giác nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
10. BN NTL, Nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Tân Hải, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Ngày 23/1 BN có triệu chứng đau đầu, sốt nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
11. BN BVL, Nam, sinh 1986. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Lộc, Hoàng Mai. Ngày 23/1 BN có triệu chứng đau họng, nhức mỏi người nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
12. BN HSD, Nam, sinh 1984. Địa chỉ: Thôn 9, Quỳnh Lộc, Hoàng Mai. Ngày 23/1 BN có triệu chứng đau họng, ho nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
13. BN PĐH, Nam, sinh 1990. Địa chỉ: Bắc Mỹ, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. Ngày 23/1 BN có triệu chứng ho, mệt mỏi nên đến BVĐK Quang Khởi test nhanh cho kết quả dương tính. 
14. BN NTD, Nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Bắc Mỹ, Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. Ngày 23/1 BN có triệu chứng rét, ớn lạnh nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
15. BN NTV, Nam, sinh 2001. Địa chỉ: Thôn 9, Diễn Trung, Diễn Châu. Ngày 23/1 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
16. BN PXĐ, Nam, sinh 1963. Địa chỉ: Thôn 4, Nam Lĩnh, Nam Đàn. Ngày 23/1 BN có triệu chứng ho, ngạt mũi, sốt nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
17. BN BTĐ, Nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Nam Định, Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 23/1 BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
18. BN QĐH, Nam, sinh 2004. Địa chỉ: Tân Ngọc, Ngọc Lâm, Thanh Chương. Ngày 23/1 BN có triệu mệt mỏi, sốt nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính. 
19. BN TTT, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Thanh Liêu, Thanh Tiên, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
20. BN PTS, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Thanh Liêu, Thanh Tiên, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính.
21. BN NTL, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Thanh Đồng 1, Thanh Đồng, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
22. BN PTH, Nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Liên Sơn, Thanh Liên, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
23. BN NTT, Nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Khối 2A, Thị Trấn Thanh Chương, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
24. BN PTT, Nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm Giăng, Thanh Tiên, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
25. BN NVQ, Nam, sinh 2003. Địa chỉ: Thanh Liêu, Thanh Tiên, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
26. BN NTT, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Đồng Hòa, Thanh Hòa, Thanh Chương. Sau khi tại nhà máy may xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính. 
27. BN PTL, Nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Thanh Liêu, Thanh Tiên, Thanh Chương. Ngày 23/1 BN có triệu chứng mệt mỏi, sốt nhẹ nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
28. BN NTLN, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 3, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
29. BN NTA, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
30. BN NPH, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
31. BN NTH, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
32. BN PXN, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
33. BN NTS, Nam, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
34. BN NTT, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính.
35. BN NTHT Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 6, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
36. BN NTKV, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Xóm 7, Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
37. BN NTTX, Nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Nghi Thạch, Nghi Lộc. Ngày 23/1 Sau khi trong lớp xuất hiện ca bệnh, BN được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. 
38. BN NNL, Nam, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngày 23/1 BN có triệu chứng ho, sổ mũi, sốt nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
39. BN ĐTT, Nữ, sinh 1956. Địa chỉ: khối 7, Thị Trấn Đô Lương, Đô Lương. Ngày 23/1 BN có triệu chứng ho, sổ mũi, khó thở nên đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. 
40. BN HTD, Nữ, sinh 1946. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Ngày 23/1 BN bị tai biến nên được đưa đến TTYT để điều trị, BN được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục