24/12/2021 8:00 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 ngày đến 18h00 ngày 24/12), Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 10 địa phương (Quỳ Hợp: 10, Quỳ Châu: 10, Kỳ Sơn: 6, Nam Đàn: 3, Nghi Lộc: 3, Hoàng Mai: 2, Quỳnh Lưu: 2, Thái Hòa: 2, Vinh: 1, Yên Thành: 1). Trong đó có 28 ca cộng đồng (Quỳ Châu: 10, Quỳ Hợp: 9, Kỳ Sơn: 6, Nghi Lộc: 3),  12  ca đã được cách ly từ trước (10 ca F1, 2 ca Miền Nam về). Ghi nhận 11 ca có triệu chứng, 29 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể 28 ca cộng đồng như sau:

1. BN NTĐ, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng
2. BN TVL, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng . 
3. BN TTV, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
4. BN STK, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
5. BN SML, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
6. BN STTT, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
7. BN STT, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STM đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
8. BN STC, nam, sinh 1958. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 TTV được công bố cùng lúc. BN không có triệu chứng. 
9. BN SVT, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, Quỳ Hợp. BN tiếp xúc với F0 STT được công bố cùng lúc. BN không có triệu chứng. 
10. BN PHTK, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Khối 2, TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 LTP đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sốt, ho.
11. BN LTT, Nữ, Sinh 1976. Địa chỉ: Khối 2, TT Tân Lạc, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 LTP đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN được đưa đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sốt, ho.

Ảnh minh họa.

12. BN LVD, nam, sinh 1958. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
13. BN LTT, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
14. BN LVĐ, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
15. BN VVX, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
16.  BN LVP, nam,  sinh 1984. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
17. BN VVY, nam,  sinh 1988. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
18. BN VVX, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
19. BN VQĐ, nam, sinh 2006. Địa chỉ: xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. BN tiếp xúc với F0 STH đã công bố trước đó. Ngày 23/12, BN đến TTYT khai báo và lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
20. BN NTAT, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 23/12 BN có triệu chứng sốt nên đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
21. BN NĐC, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 23/12 BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng nên đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
22. BN NTHA, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 23/12 BN có triệu chứng sốt nên được đưa đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định.
Trung Thành
23. BN LTĐ, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: bản Lăn, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN QVT đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng mệt, sổ mũi.
24. BN QVH, nam, sinh 2011. Địa chỉ: bản Lăn, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN QVT đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng mệt, sổ mũi. 
25. BN CHA, nam, sinh 2021. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN CVP đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
26. BN MVX, nam, sinh 2012. Địa chỉ: bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN MVD đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
27. BN CTL, nam, sinh 2016. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN CVD đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng sốt, ho. 
28. BN VVC, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN VTM đã công bố trước đó. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.   

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục