03/12/2021 7:23 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 03/12), Nghệ An ghi nhận 61 ca dương tính mới với COVID-19 tại 14 địa phương (Nghi Lộc: 10, Tân Kỳ: 8, Đô Lương: 6, Yên Thành: 6, Hưng Nguyên: 5, Kỳ Sơn: 5, Qùy Châu: 5, TP.Vinh: 4, Quế Phong: 4, Quỳnh Lưu: 3, Hoàng Mai: 2, Thanh Chương: 1, Anh Sơn: 1, Diễn Châu: 1). Trong đó có 9 ca cộng đồng (Hưng Nguyên: 4, Yên Thành: 4, Quế Phong: 1), 2 ca lái xe đường dài, 50 ca  đã được cách ly từ trước (45 ca là F1, 5 ca từ các tỉnh miền Nam về). Ghi nhận có 23 ca có triệu chứng, 38 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

9 ca cộng đồng, gồm:

1. BN P.T.Y.N, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: xóm 9, Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là học sinh trường THCS Lam Thành. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố ngày 02/12. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
2. BN T.T.Y, nữ, sinh 1948. Địa chỉ: xóm 9, Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố ngày 02/12. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
3. BN T.T.T, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xóm 9, Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố sáng ngày 3/12. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
4. BN L.B.N, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xóm 1, Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố sáng ngày 3/12. Ngay sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu lần 1 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
5. BN T.K.B, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 1, Công Thành, Yên Thành. Ngày 2/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng đau đầu, rát họng. 
6. BN T.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 12, Công Thành, Yên Thành. Ngày 2/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng ho và khó thở. 
7. BN P.T.T, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 11, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. Ngày 2/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
8. BN N.V.T.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xóm 4, Công Thành, Yên Thành. BN là học sinh trường THCS Công Thành. Ngày 2/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Ngay sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
9. BN L.T.C, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: bản Pòng, Nậm Giải, Quế Phong. Ngày 02/12, BN có biểu hiện ho, sốt nên đến TTYT test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi.

Lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên.

45 ca là F1, gồm:

10. BN P.T.L, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 4, Xuân Sơn, Đô Lương. BN làm việc tại công ty KIDO. BN là F1 của BN T.T.H  đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ngạt mũi, tức ngực. 
11. BN N.T.U.T, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: đau họng, ngạt mũi. 
12. BN N.V.L, nam, sinh 1957. Địa chỉ: Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: rát họng, ngạt mũi. 
13. BN N.V.K, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: sốt nhẹ.
14. BN C.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: rát họng, ngạt mũi.
15. BN Q.V.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: bản Quyn, Quang Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
 16. BN V.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: bản Quyn, Quang Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.
17. BN L.T.N, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: bản Quyn, Quang Phong, Quế Phong. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 
18. BN N.T.V, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc. Nghề nghiệp: Cán bộ Y tế BV Sản Nhi Nghệ An. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN có triệu chứng: sốt, đau họng. 
19. BN T.V.G, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.T.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
20. BN T.N.T.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.T.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
21. BN T.V.K, nam, sinh 1948. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.T.Đ đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, đau họng. 
22. BN N.T.M, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
23. BN N.V.H, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
24. BN N.T.P, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
25. BN N.V.L, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
26. BN N.Q.B.N, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Lạc Hồng, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
27. BN P.T.C, nữ, sinh 1930. Địa chỉ: Quang Trung, Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: đau họng, sốt. 
28. BN B.T.P, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
29. BN B.V.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
30. BN V.T.Đ, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN Q.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
31. BN V.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Qùy Châu. BN là F1 của BN V.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
32. BN V.T.H, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xăng Cọc, Châu Bính, Qùy Châu. BN là F1 của BN V.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
33. BN Đ.Đ.G.B, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Phong Thịnh, Thanh Chương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó, hiện đang cách ly tại BVDC 3. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
34. BN T.T.D, nữ, sinh 1938. Địa chỉ: Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho.
35. BN L.X.T, nam, sinh 1962. Địa chỉ: xóm Cừa, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
36. BN N.X.B.H, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thuận Yên, Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.V đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
37. BN N.T.B, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ. BN là F1 của BN H.T.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
38. BN H.V.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Tân Kỳ. BN là F1 của BN H.T.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
39. BN N.V.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Văn Giang, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, sốt, khó thở. 
40. BN P.T.H.L, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Văn Giang, Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của BN P.T.H.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, sốt. 
41. BN N.T.T, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Hồng Sơn, TP.Vinh. BN là F1 của BN T.H.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, mất khứu giác. 
42. BN N.T.T, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Hưng Đông, TP.Vinh. BN là F1 của BN V.V.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, rát họng.
Bs Định CDC
43. BN N.V.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Mậu Đơn, Hưng Lộc, TP.Vinh. BN là F1 của BN H.B.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: sốt. 
44. BN N.T.L, nữ, sinh 1934. Địa chỉ: Văn Trung, Hưng Dũng, TP.Vinh. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: mệt mỏi, ho, sổ mũi.
45. BN H.T.H, nam, sinh 1969. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.T.H.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
46. BN B.T.M, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Tân Thành, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.X đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho, đau họng. 
47. BN N.T.B.U, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Tân Hải, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
48. BN N.V.C, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xóm 5, Hưng Lợi, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.X đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
49. BN L.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN L.V.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
50. BN C.T.M, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN L.V.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
51. BN L.V.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN L.V.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
52. BN V.H.S, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN L.V.D đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
53. BN N.T.B, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Mỹ Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.H.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: đau rát họng. 
54. BN N.H.L, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Mỹ Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN N.H.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: ho. 
55. BN T.V.C, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Lưu Sơn, Đô Lương. BN là lái xe đường dài tuyến Sài Gòn – Nghệ An. Ngày 2/12, BN về đến Đô Lương. Ngay sau đó, BN đã tới TYT khai báo và được cách ly. BN có triệu chứng: ho, rát họng, sổ mũi.
56. BN N.V.G nam, sinh 1984. Địa chỉ: Tào Sơn, Anh Sơn. BN là lái xe đường dài. Ngày 2/12, BN đi từ Bình Phước về đến Đô Lương. Ngay sau đó, BN đã tới PKĐK Cường Phát test nhanh cho kết quả dương tính. BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định dương tính. BN có triệu chứng: ho, ớn lạnh. 

5 ca từ các tỉnh miền Nam về:

57. BN T.T.T.H, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Diễn Ngọc, Diễn Châu. BN đi từ Bình Dương về ngày 26/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
58. BN L.V.L, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Tân Trung, Hương Sơn, Tân Kỳ. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 27/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
59. BN H.V.Đ, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. BN đi từ Đồng Nai về ngày 20/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
60. BN T.Đ.N, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 26/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 
61. BN V.V.G, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN đi từ Bình Dương về ngày 11/11. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 

 Theo CDC Nghệ An 

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục