31/12/2021 8:11 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h00 ngày 31/12), Nghệ An ghi nhận 63 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 11 địa phương (Thanh Chương: 23, Tp Vinh: 10, Quỳnh Lưu: 9, Quỳ Hợp: 8, Anh Sơn: 4, Nghi Lộc: 3, Hoàng Mai: 2, Hưng Nguyên: 1, Đô Lương: 1, Cửa Lò: 1, Kỳ Sơn: 1). Trong đó có 38 ca cộng đồng (Thanh Chương: 22, Tp Vinh: 6, Quỳnh Lưu: 6, Quỳ Hợp: 1, Hưng Nguyên: 1, Cửa Lò: 1, Hoàng Mai: 1), 25 ca đã được cách ly từ trước (3 ca trong Khu cách ly, 18 ca F1, 3 ca Miền Nam về, 1 ca Hà Nội về). Ghi nhận 22 ca có triệu chứng, 41 ca không có triệu chứng.

Trong ngày số bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện là165 BN. Nâng tổng số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 6.481 BN. Lũy tích số BN tử vong: 34 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.319 BN. 

Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1.    BN NTH, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: Xóm 5 , quỳnh tân, Quỳnh Lưu. Ngày 30/12 BN đưa người nhà đi bệnh viện nên được test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
2.    BN HST, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 5 , quỳnh tân, Quỳnh Lưu. BN là con của BN NTH được công bố cùng lúc. BN được cách ly, lấy mẫu XN cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
3.    BN PTH, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. BN là bà ngoại (F1) của BN NTT đã công bố ngày 30/12. Sau khi con là BN NTT có kết quả khẳng định. BN được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
4.    BN PĐD, nam, sinh 2007, Địa chỉ: Thôn 7, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. BN là (F1) của BN NTT đã công bố ngày 30/12. Sau khi BN NTT có kết quả khẳng định. BN được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

Ảnh minh họa.

5.    BN NXT, nam, sinh 2005, Địa chỉ: khối 7, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 30/12 BN có triệu chứng khó thở lên TYT làm test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. 
6.    BN NXD, nam, sinh 2003, Địa chỉ: khối 7, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN tiếp xúc với BN NXT công bố cùng lúc. BN được cách ly, lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng ho, nghẹt mũi. 
7.    BN LAĐ, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Số 138 đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh. Ngày 30/12 BN tự test nhanh tại nhà có kết quả nghi ngờ. Tiếp đó, BN đến bệnh viện để test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
8.    BN LMĐ, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Ngõ 13, Nguyễn Sỹ Sách, P. Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh. Ngày 30/12 BN thấy sốt, mệt mỏi nên đến TYT test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. 
9.    BN NTY, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: phường Nghi Thu, TX Cửa Lò. Ngày 29/12 BN có triệu chứng đau họng. Ngày 30/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. 
10.    BN TTKL, nữ, sinh: 1986. Địa chỉ: số 12, ngõ 16, Phan Sỹ Thục, Trường Thi, Tp Vinh. Ngày 30/12 BN đến TYT test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng ho, ngạt mũi. 
11.    BN LTL, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Văn Phong, Long Xá, Hưng Nguyên. Ngày 29/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, ho nên đến TYT test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. 
12.    BN HTL, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Khối tân phong, phường Quỳnh Thiện, Hoàng Mai. Ngày 29/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, đau mỏi cơ. Ngày 31/12 BN đến BVĐK Quang Khởi test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. 
13.    BN VTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Bản Khột Xài, xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp. Ngày 31/12 BN có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó Sau đó, BN được cách ly, lấy mẫu và cho kết quả khẳng định. 
14.     BN NNMK, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 4, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
15.    BN BVM, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
16.     BN NVK, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
17.    BN NTPN, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
18.    BN NTMH, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
19.     BN NTTV, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
20.    BN BQĐ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
21.    BN BTLĐ, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
22.    BN NVH, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
23.    BN NNMC, nam, sinh 2018. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
24.    BN NSH, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
25.    BN NTTH, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
26.    BN NTTC, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
27.    BN BTTD, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
28.    BN NTNO, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
29.    BN LTKC, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
30.    BN NTC, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
31.    BN NTBL, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
32.    BN HTT, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
33.    BN BTNA, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
34.    BN BQV, nam, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. 
35.    BN BQĐ, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lương, Thanh Chương. Ngày 31/12 BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng có kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.
36.     BN HNHT, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Phòng 210, Chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh. Ngày 30/12 BN có triệu chứng ho, rát họng, được test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. 
37.    BN NTL, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Ngõ 2, đường Hoàng Danh Sương, P. Hồng Sơn, TP Vinh. BN có tiếp xúc với BN Hoàng Đình Huy đã công bố trước đó. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng đau rát họng, ho. 
38.    BN NTN, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Chung cư Tân Phát, phường Vinh Tân, TP Vinh. BN là vợ của BN HĐH đã công bố trước đó. Ngày 30/12 BN được lấy mẫu test nhanh có kết quả nghi ngờ. Sau đó BN được cách ly, lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng đau rát họng, ho. .

CDC trân trọng thông báo!

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục