07/11/2021 8:00 chiều | Nghệ An Plus+

Tối 7/11, CDC thông tin trong 12 giờ qua (Từ 06h00 sáng đến 18h00 tối 07/11), Nghệ An ghi nhận 27 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 8 địa phương, gồm: Quỳnh Lưu: 08, TP Vinh: 05, Nghi Lộc: 04, Tân Kỳ: 04, Yên Thành: 03, Con Cuông: 01, Diễn Châu: 01, Thanh Chương: 01). Trong đó, có 01 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 26 ca đã được cách ly từ trước (19 ca là F1, 07 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

Ca cộng đồng tại Nghi Lộc là:

1.    BN N.V.H, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Tiền Phong, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ngày 7/11 BN có triệu chứng ớn lạnh, mệt mỏi nên đến TYT Nghi Diên khám và được test nhanh cho kết quả Dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, chiều ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân Quỳnh Lưu.

19 ca là F1, gồm:

2.    BN H.T.T, nam, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3.    BN N.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm 14, Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại nhà và lấy mẫu XN. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4.    BN N.Q.A, nữ, sinh 1992. Địa chỉ:  xóm 7, Ngọc Sơn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.V.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại nhà và lấy mẫu 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
5.    BN N.T.D, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: xóm Chí Thành, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
6.    BN N.V.H, nam, sinh 1956. Địa chỉ: xóm Học Văn, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
7.    BN Đ.T.T.L, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Xóm 13, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.H.Y đã được công bố trước đó. Ngày 30/10 BN được cách ly tập trung và được lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
8.    BN T.T.P.T, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 14, Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của BN P.T.H.Y đã được công bố trước đó. Ngày 30/10 BN được cách ly tập trung và được lấy mẫu XN 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
9.    BN P.T.H.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: khối Trung Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là vợ và là F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 4/11 BN được cách ly tập trung và được lấy mẩu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
10.     BN L.N.T.L, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: khối Trung Tiến, Hưng Dũng, TP Vinh. BN là con và là F1 của BN L.T.D đã được công bố trước đó.  Ngày 4/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẩu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
11.    BN V.H.N, nam, sinh 2018. Địa chỉ: xóm Ngọc Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN là con và là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 4/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
12.    BN V.P.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.Q.T đã được công bố trước đó. Ngày 5/11 BN được cách ly tập trung và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 7/11 BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
13.    BN C.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN C.V.C đã được công bố trước đó. Ngày 31/10 BN được cách ly và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 07/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
14.    BN N.T.P, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Tây Hồ, Nam Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN P.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 07/11 BN được cách ly và lấy mẫu XN gửi BVĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
15.    BN B.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xã Thanh An, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.D.S vào BVDC số 8 ngày 30/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
16.    BN Đ.T.S, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T vào BVDC số 8 ngày 31/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
17.    BN N.H.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Nghi Diên, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.T.H.Y vào BVDC số 8 ngày 31/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
18.    BN K.V.C, nam, sinh 1997. Địa chỉ: xã Bình Chuẩn, Con Cuông. BN là F1 của BN K.M.H vào BVDC số 8 ngày 29/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
19.    BN N.T.P, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Diễn Đoài, Diễn Châu. BN là F1 của BN T.B.N vào BVDC số 8 ngày 31/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN. Ngày 05/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
20.    BN P.T.T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN T.P.P.L và T.P.P.N vào BVDC số 8 ngày 30/10. BN được cách ly và lấy mẫu XN.  Ngày 06/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Còn lại 7 ca từ miền Nam về, gồm:

21.    BN Đ.H.H.Đ, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. BN từ tỉnh Bình Dương về Tân Kỳ ngày 3/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
22.     BN N.T.L, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: Tân Hợp, Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 3/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
23.     BN L.T.H, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Tân Phú, Tân Kỳ. Địa chỉ: xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 28/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại nhà. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
24.     BN N.T.H.Y, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Tân Phú, Tân Kỳ. Địa chỉ: xóm Đồng Nhất, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. BN từ TP HCM về Tân Kỳ ngày 28/10. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tại nhà. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVQY 4, ngày 7/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
25.    BN N.T.N, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: Xóm 8, Công Thành, Yên Thành. BN từ tỉnh Bình Dương về ngày 4/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 6/11 BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
26.    BN N.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Đông Vĩnh, TP Vinh. BN từ tỉnh Bình Thuận về TP Vinh ngày 7/11. Ngay sau khi về địa phương, BN được cách ly tập trung và lấy mẩu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
27.    BN H.T.D, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Thôn Trường Thịnh, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu. BN đi từ Đồng Nai về đến Quỳnh Lưu ngày 4/11. BN được cách ly tập trung và lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi. Ngày 07/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục