08/12/2021 8:00 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 08/12), Nghệ An ghi nhận 59 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 12 địa phương (Quỳnh Lưu: 11, TP Vinh: 08, Tân Kỳ: 08, Quỳ Châu: 07, Đô Lương: 06, Diễn Châu: 05, Nghi Lộc: 05, Quế Phong: 04, Yên Thành: 02, Hoàng Mai: 01, Tương Dương: 01, Thái Hòa: 01).Trong đó, có 06 ca cộng đồng (Quỳ Châu: 04, TP Vinh: 01, Tân Kỳ: 01), 53 ca đã được cách ly từ trước (38 ca là F1, 13 ca từ các tỉnh miền Nam về, 02 ca là lái xe đường dài). Ghi nhận 16 ca có triệu chứng, 43 ca không có triệu chứng.

Trong ngày có 61 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, 02 bệnh nhân chuyển tuyến. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 4.204 BN. Lũy tích số ca tử vong: 30 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.139 BN.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

6 ca cộng đồng, gồm:

1. BN L.T.H, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: Xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. Ngày 7/12 bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

2. BN H.T.N, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Xẹt 2, Châu Thắng, Quỳ Châu. Ngày 7/12 BN được lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

3. BN N. V.L,  sinh 2005. Địa chỉ: Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu. Ngày 7/12 BN được lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 

4. BN N.T.H.T, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Bản Khứm, Châu Hội , Quỳ Châu. Ngày 7/12 BN được lấy mẫu test nhanh cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN Đ.H.A, nam, sinh 1963. Địa chỉ: xóm Xuân Nam, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 8/12 BN được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng. 

6. BN N.C.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xóm Hồng Sơn, Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. Ngày 5/12 BN có triệu chứng rát họng, mệt mỏi. Ngày 8/12 BN được lấy mẫu XN định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa.

38 ca là F1, gồm:

7. BN N.V.K, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm Yên Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN P.N.H đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

8. BN T.T.N, sinh 2006. Địa chỉ: xóm Yên Xuân, xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN M.T.K đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

9. BN L.V.V, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ. BN là F1 của L.T.M đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

10. N.TT, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xóm Hồng Sơn, Nghĩa Hợp, Tân Kỳ. BN là trường hợp F1 trong khu cách ly. BN được cách ly tại TYT xã Nghĩa Hợp. BN có triệu chứng: đau họng, sổ mũi, mệt mỏi.

11. BN N.T.T, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: K Bắc Sơn, TT Kim Sơn Quế Phong. BN là F1 của BN V.Đ.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

12. BN H.K.T, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm Bắc Sơn 2, Nghi Quang, Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.B.Th đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng sốt, ho. 

13. BN H.T.K, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng. 

14. BN Đ.X.T, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Nam Nhân Hòa, Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.V.N đã được công bố trước đó. BN không có triệu chứng. BN được cách ly tại nhà.

15. BN H.T.M, nữ, sinh 1957. Địa chỉ: Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.B.U đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3. BN không có triệu chứng. 

16. BN P.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm Công Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN H.T.Á.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại BVDC số 3. BN có triệu chứng: ho, nghẹt mũi. 

17. BN N.T.Q, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm Lưu Thọ, Lưu Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

18. BN N.T.T, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm Lưu Thọ, Lưu Sơn. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, rát họng. 

19. BN V.T.T, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 1, Trung Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng gì. 

20. BN N.T.L, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xóm 3, Trung Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, rát họng. 

21. BN N.Đ.Đ, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 5, Xuân Sơn, Đô Lương. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng sốt, rát họng. 

22. BN T.T.H.Y, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 15, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN H.N.T.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

23. BN H.Q.B, nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối 7, thị trấn Cầu Giát. Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng sốt, sổ mũi. 

24. BN L.T.Á nữ, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: khối 9, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: sốt, ho.

25. BN N.Đ.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: thôn 3, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

26. BN T.T.C.T, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 4, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

27. BN Đ.V.T, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

28. BN T.T.T.C, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

29. BN Đ.C.Đ, nam, sinh 2005. Địa chỉ: khối 1, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: sốt, ho, khó thở.

30. BN T.T.T.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xóm 1, Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

31. BN P.T.M.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: khối 10, phường Hồng Sơn, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Q.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

32. BN T.T.D, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Q.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

33. BN N.K, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu. BN là F1 của BN P.Q.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

34. BN N.T.P.T, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Q.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

35. BN N.H.M, nam, sinh 1989. Địa chỉ: phường Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Q.K đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

36. BN H.H.D, nam, sinh 1972. Địa chỉ: phường Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Q.Kđã công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng: hắt hơi, sổ mũi.

37. BN N.T.L, nữ, sinh 1998. Địa chỉ tạm trú: Nghi Phú, TP Vinh. BN là F1 của N.T.H đã công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

38. N.T.V, nam, sinh 1963. Địa chỉ: phường Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của L.T.T.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 

39. BN V.T.T.M, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu. BN là F1 của BN H.V.K đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 

40. BN V.V.T, nam, sinh 2006. Địa chỉ: hoa tiến 2, châu Tiến, quỳ Châu. BN là F1 của BN H.V.K được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 

41. BN L.V.H, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Na Lạnh, Diên Lãm, Quỳ Châu. BN là F1 của BN Q.V.K được công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

42. BN T.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: xóm 3, xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ. BN là F1 của BN N.T.M.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. .

43. BN N.Q.Đ, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

44. BN L.V.N, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Yên Hòa, Tương Dương. BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung tại xã Yên Hòa. BN có triệu chứng sốt, ho.

13 ca từ các tỉnh miền Nam về, gồm:

45. BN P.V.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Ngọc, Diễn Châu. BN từ Vũng Tàu về ngày 1/12 và được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

46. BN N.N.B.N, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về ngày 6/12 và được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng đau họng.

47. BN N.N.B.N, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về ngày 6/12 và được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

48. BN N.M.A, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Xóm 4, Diễn Nguyên, Diễn Châu. BN từ Bình Dương về ngày 6/12 và được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

49. BN P.T.P, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. BN từ TP HCM về ngày 30/11 và được cách ly tại nhà. Bn không có triệu chứng. 

50. BN T.N.H.T, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm 6, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. BN từ TP HCM về ngày 30/11 và được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

51. BN H.V.T, nam, sinh năm 1986. Địa chỉ: Bản Tục, Đồng Văn, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về ngày 23/11. BN được cách ly tập trung tại khu cách ly xã Đồng Văn. BN không có triệu chứng.

52. BN N.V.Đ, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Tân Nghĩa, Nghi Xuân, Nghi Lộc. BN đi về từ Đồng Nai về ngày 6/12. BN không có triệu chứng. BN được cách ly tại nhà. 

53. BN B.A.T, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Hưng, Nghi Lộc. BN đi về từ Bình Dương ngày 5/12. BN có triệu chứng sốt, ho. Đã được cách ly tại nhà. 

54. BN T.X.T, nam, sinh 1966. Địa chỉ: thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 30/11. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

55. BN X.T.H, nữ, sinh năm 2012. Địa chỉ: Pà Khốm, Tri Lễ, Quế Phong. BN từ Bình Dương về. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

56. BN C.V.Đ, nam, sinh năm 1982. Địa chỉ: Tam Hợp, Tri Lễ, Quế Phong. BN đi từ Bình Dương về. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng. 

57. BN Đ.H.Đ, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xóm Ngọc Liên, xã Kim Thành, Yên Thành. BN từ Bình Dương về ngày 6/12.  BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng. 

2 ca là lái xe đường dài, gồm:

58. BN T.Đ.H, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xóm 5, Đại Sơn, Đô Lương. BN là lái xe tải đường dài từ Sóc Trăng về trên địa bàn ngày 6/12/2021. BN được cách ly tập trung tại Trường MN Đại Sơn. BN có triệu chứng ho, mệt mỏi, rát họng.

59. BN L.H.A, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Xóm Hưng Nam, Tây Hiếu, Thái Hoà. BN là lái xe nhà xe Ngọc Chín tuyến Sài Gòn – Quỳ Hợp. BN đang cách ly tại trạm y tế xã Quỳnh Châu. BN không có triệu chứng.  

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục