09/12/2021 7:41 chiều | Nghệ An Plus+

Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h00 ngày 09/12), Nghệ An ghi nhận 37 ca dương tính mới với COVID-19 tại 09 địa phương (Quỳnh Lưu: 13, Nghi Lộc: 06, Hưng Nguyên: 06, Quế Phong: 04, Đô Lương: 03, TP Vinh: 02, Nam Đàn: 01, Thanh Chương: 01, Quỳ Hợp: 01). Trong đó, có 03 ca cộng đồng (TP Vinh: 01, Hưng Nguyên: 01, Quỳnh Lưu: 01), 34 ca đã được cách ly từ trước ( 03 ca trong khu phong tỏa,  24 ca là F1, 06 ca từ các tỉnh miền Nam về, 01 ca từ tỉnh Bắc Ninh về). Ghi nhận 10 ca có triệu chứng, 27 ca không có triệu chứng.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau: 

3 ca cộng đồng, gồm:

1.    BN L.T.D, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Xóm 19, Nghi Phú, TP Vinh. Ngày 8/12 BN có triệu chứng mệt mỏi, sáng ngày 9/12 BN đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. 
2.    BN N.N.N, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Thượng Khê, Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ngày 8/12 BN được làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BV Sản Nhi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
3.    BN V.T.T, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Chiều ngày 8/12 BN được lấy mẫu cộng đồng làm test nhanh có kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

Ảnh minh họa.

34 ca đã được cách ly từ trước, gồm:

4.    BN H.V.P, nam, sinh 1957. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi.
5.    BN H.T.V, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
6.    BN H.V.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. BN không có triệu chứng.
Bs Định CDC
7.    BN H.S.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
8.    BN L.T.L, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
9.    BN P.V.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Quỳnh Long, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.X.T đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
10.    BN N.T.P.M, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN T.T.H.Y đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
11.    BN T.C.K, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
12.    BN N.V.U, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
13.    BN N.N.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.T.H  đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
14.    BN N.N.Q.C, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN Đ.T.H  đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
15.    BN T.T.N.Q, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN T.T.H.Y đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
16.    BN N.T.K, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.Q.Đ đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
17.    BN N.N.Q, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
18.    BN Đ.V.T.A, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghi Thái, Nghi Lộc. BN là F1 của BN Đ.V.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
19.    BN N.T.K, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nghi Thuận, Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.Q.K đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN có triệu chứng: Sổ mũi.
20.     BN L.V.B, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có tiệu chứng.
21.    BN V.V.N, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. BN là F1 của BN S.T.M đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
22.    BN V.T.S, nam, sinh năm 1967. Địa chỉ: TT Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của V.N.G đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
23.    BN T.T.H, nữ, sinh năm 1927. Địa chỉ: TT Kim Sơn, Quế Phong. BN là F1 của V.N.G đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
24.    BN N.H.T, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
25.    BN H.X.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.C đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Rát họng. 
26.    BN H.N.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN H.T.H đã được công bố trước đó . BN được cách ly tại BVDC số 8. BN  có triệu chứng: Ho, sốt. 
27.    BN N.T.T, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: Châu Nhân, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN L.B.N đã được công bố trước đó . BN được cách ly tại BVDC số 8. BN  có triệu chứng: rát cổ, mệt mỏi. 
28.    BN H.V.V, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.T.H.A đã được công bố trước đó . BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN  có triệu chứng: rát cổ, mệt mỏi. 
29.    BN N.T.T.L, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Đại Đồng, Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.H.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: mệt mỏi. 
30.    BN P.Đ.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương BN là F1 của BN L.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: ngạt mũi, rát họng. 
31.    BN H.V.A.Đ, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Giang Sơn, Đô BN đi từ Bình Dương về ngày 1/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, sổ mũi. 
32.    BN H.M.A, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Giang Sơn, Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về ngày 1/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, sổ mũi. 
33.    BN N.T.T, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Nam Thanh. Nam Đàn. BN đi từ Bình Dương về ngày 5/12. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng. 
34.    BN N.T.Q.A, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Dương về ngày 30/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
35.    BN T.P.U, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Châu Nhân, Hưng Nguyên, BN đi từ TP HCM về ngày 1/12. BN đã được cách ly và không có triệu chứng.
36.    BN P.B.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Nghi Thạch, Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về ngày 8/12. BN đã được cách ly. BN không có triệu chứng.
37.    BN H.T.L.P, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Châu Lộc, Qùy Hợp. BN đi từ Bắc Ninh về ngày 24/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.
CDC Nghệ An  

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: Truyền Hình Nghệ An

print


Bài viết cùng chuyên mục